Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mindenféle angol idézet magyar forditással:)

2008.09.25

Love is like water: you can fall into it, you can drown in it.. but you can't live without it
~ A szerelem olyan, mint a víz. Beleeshetsz, akár bele is fulladhatsz.. mégsem tudsz élni nélküle! :)


He caught my glance & smiled back. Does he know he caught my heart as well? :)
~ Elkapta a pillantásomat és visszamosolygott.. de vajon tudja hogy a szívemet is megkapta ezzel?

Meeting you was my fate, becoming your friend was my choice, but falling in love with you was without my control
~ Találkozni veled - ez volt a sorsom, a barátoddá válni - ez a döntésem volt, de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlott

Everytime people ask me: " are you two going out ? "
... you don't realize how painful it's to reply " no, we're just friends "
~ Ahányszor az emberek megkérdezik: " ti ketten jártok? "
el sem tudod képzelni, milyen fájdalmas azt mondani " nem, csak barátok vagyunk


We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it :)
~ Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert :)

It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
~ Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!

Love is like an earthquake: unpredictable; a little bit scary; but when the hard part is over, you realize how truly lucky you are!

~ A szerelem olyan, mint egy földrengés: kiszámíthatatlan, kissé ijesztő, de mikor már túl vagy a nehezén, rájössz hogy mennyire szerencsés is vagy :)

Love is only a chapter in a guy's life but to a girl, it's the whole book :)
~ A szerelem csak egy fejezet a fiú életében, de a lány számára ez az

egész könyv ..

It's amazing how much pain you have caused me.
What's even more amazing is that i still love you anyway ..
~ Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged..

I don't understand why your heart doesn't do what your mind tells it to
~ Nem értem hogy a szíved miért nem azt teszi, amit az eszed súg neki

To the world you are just 1 person, but to one person you can mean the whole world :)
~ Te a világnak csak egy ember vagy, de valakinek te jelentheted az egész világot!

If you were a tear in my eye, i would never cry for fear of losing you!
~ 'Ha könnycsepp lennél a szememben, sohasem sírnék, nehogy elveszítselek' ..

I never felt the feeling that i'm feeling now that i don't hear your voice, what i wouldn't give to have you lying by my side
~ Sose éreztem ezt, amit most, hogy nem hallom a hangod, mit meg nem adnék hogy itt legyél mellettem

Love me for who I am now & not what i was!
~ Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam...

Never leave someone you love for a person you like, because he will leave you for a person he loves!
~ Soha ne hagyj el olyat, akibe szerelmes vagy, olyanért aki tetszik neked, mert aki tetszik neked, az majd elhagy olyanért, akibe szerelmes!

I don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens :)
~ Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom h boldog legyek .. mert az vagyok :)

A girl & a guy .. can be just friends. But at one point they will fall for each other ... maybe temporarily. maybe at the wrong time or maybe too late. but maybe forever ...
~ Egy lány & egy fiú ... lehetnek "csak barátok". De egyszer egymásba is szerethetnek ... talán csak ideiglenesen. talán rosszkor vagy túl későn.de talán örökre ...


Distance never separates 2 hearts that really love each other :)
~ A távolság sosem választ el két szivet hogyha igazán szeretik egymást :)

Whenever i start feeling sad because I miss you, I remind myself how lucky I am to have you :)
~ Akármikor, mikor szomorú leszek azért, mert hiányzol, emlékeztetem magam arra hogy mekkora szerencsém van azért, hogy vagy nekem :)


Nobody will loves you more than I do.
~ Senki nem fog jobban szeretni nálam

It's funny how someone can break your heart BUT you can still love them with all the little pieces....
~ Vicces, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet,de te ennek ellenére még mindig szereted azokkal az apró darabokkal....

There’s something about you, my heart has been searching for...
~ Van benned valami, amit mindig keresett a szívem...

The hardest thing in love is falling out...
~A legnehezebb dolog a szerelemben az, ha ki kell szeretned valakiből. :(

Never again will my tears fall for you...
~Soha többé nem fogok könnyeket ejteni miattad...

A true friend sees your tears and fixes your hart
~Egy igaz barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet.

The real reason I'm over you is because now I see who you really are...
~Az igazi ok, az, hogy azért vagyok túl rajtad,mert most látom csak hogy ki is vagy valójában...

Sometimes when I say "oh I'm fine", I want someone to look into my eyes and say:"tell the truth!"
~Néha mikor azt mondom "Jól vagyok", azt akarom, hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt:"mondd az igazat!"

 

I forgive, but I never forget!
~Megbocsátok, de sosem felejtek!

 In dance there are no rules. If you're feeling the music, you can't go wrong! / Jamie King :)
~ A táncban nincsenek szabályok. Ha igazán érzed a zenét, nem csinálhatod rosszul :)

 

If a man doesn't remember his past, he has no future...
~ Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem ...

 

Memories seem like so long ago, the TiME always kills the Pain ...
~ Az emlékek olyan régieknek tűnnek ... az idő mindig megöli a fájdalmat ...


Someday, somehow, Our 2 worlds will be 1 again
~ Valamikor, valahogy, a két világunk újra eggyé válik majd...

 
Baby, you gotta belive me when I say I'm lost without you!
~ Hinned kell nekem, mikor azt mondom: elveszett vagyok nélküled ...

I have tried so not to give in
I have said to myself this affair never gonna go somewhere ..
~ Próbáltam nem beadni a derekamat,Mondogattam magamnak, hogy ez a viszony nem vezet sehová =(

 

I'm not like this and I won't be like that. If I were like this or that I wouldn't be what I am.
~ Nem vagyok ilyen és nem leszek olyan. Ha ilyen vagy olyan lennék, már nem lennék az ami vagyok.

 

You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume
~ Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez ..

 

Close your eyes, make a wish and blow out the candle-light ...
~ Csukd be a szemed, kívánj valamit, és fújd el a gyertyát ..

 

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!

 

I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...
~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ... ;(

 

I could stay awake just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
I could stay lost in this moment forever ...
~ Ébren maradnék, csak hogy halljam, ahogy lélegzel,
Nézni ahogy mosolyogsz, miközben alszol,
El tudnék veszni ebben a pillanatban, örökre ...

 

Friendship often ends in love, but love in friendship never..
~ A barátság gyakran végződik szerelemmel, de a szerelem barátsággal soha..

 

Everything i know about breaking hearts i learned from you...
~ Tőled tanultam mindent, amit az összetört szívekről tudok.

 

I need a bottle, I need some pills.
I need a friend, a shoulder to cry on,
a friend to depend on when life gets rough / Papa Roach /
~ Kell nekem egy üveg, kell néhány tabletta
Kell egy barát, egy váll, amin sírhatok,
egy barát akire számíthatok, mikor véget ér az élet


To see a World in a grain of sand
and a Heaven in a wild flower,
Eternity in an hour
and hold Infinity in the palm of your hand! / William Blake /
~ Egy homokszemben lásd meg a világot,
egy vadvirágban a fénylő eget,
egy órában az örökkévalóságot,
s tartsd a tenyeredben a végtelent!

 

Be the change you want to see in the world! /Exupéry/
~ Te magad légy a változás amit látni szeretnél a világban!

 

Life isn't measured by the number of breaths we take,
but by the moments that take our breath away
~ Életünket nem a lélegzetvételeink száma határozza meg,
hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzetünk
^^

 

When the doors of perception are cleansed,
things will appear as they are: infinite ... / Jim Morrison /
~ Ha az érzékelés ajtai megtisztulnának,
a dolgokat úgy látnánk, amilyenek valójában: végtelennek...

 

When our eyes meet this feeling inside me is more than I can take :)
~ Amikor a tekintetünk találkozik ez az érzés bennem több, mint amit el tudok viselni.

 

Love is like a roller coaster: you're scared to get on but when it's over you're screaming: let's go again! =)
~ A szerelem olyan, mint a hullámvasút; először félsz felülni rá, de mikor vége, azt kiáltod: menjünk még egyszer :)
 

 

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ...
 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Магазин светильников

(Scottsniny, 2018.06.19 15:01)

Любое помещение нашей квартиры должно бть достаточн освещено. От того насколько правильно подобрана люстра зависит очень много. Можно визуально увеличить пространство или сделать акцент на каком-то конкретном месте. Все зависит от того, что это за комната и насколько насыщенной она должна быть.
Сделать правильный выбор не так то просто. Ассортимент предложений просто огромен. Чтобы не тратить время на поиски, переходите на сайт svet-depo.ru. Это место, где собраны отличные предложения.
Компания «Свет Депо» по праву называется дискаунтером в своем сегменте. То есть - магазин низких цен. Здесь можно купить [url=http://svet-depo.ru/]люстры [/url] за цену на порядок ниже, чем у конкурентов. И это не удивительно, ведь компания напрямую сотрудничает с производителем и своей целью ставит не заработок на клиентах, а предоставление качественных услуг наибольшему количеству покупателей. Здесь есть из чего выбрать: компания является дистрибьютором ряда крупных брендов осветительного оборудования.
На сайте представлены самые современные экземпляры, которые разработаны лучшими дизайнерами. Постоянно добавляются новые модели. Здесь найдет подходящую люстру или светильник даже самый требовательный покупатель. Насчитывается около 1,5 тыс. люстр, которые распределены по стилям. Также есть возможность подобрать модель, которая будет соответствовать возможностям вашего бюджета.
Каталог построен по ряду категорий. Можно сортировать в зависимости от цены: от самой большой до самой маленькой и наоборот. Кроме этого есть фильтры, которые помогут выбрать нужный светильник из тысяч остальных. В этом месте вы найдете и большие и маленькие модели, тяжелые и легкие, к примеру самые тяжелые люстры могут весить до ста тридцати килограмм.
У каждой модели, будь то настенная, потолочная или уличная есть подробное описание и фото, что позволяет максимально точно осуществить ваш выбор и приобрести именно то что нужно по всем характеристикам.
Все чаще люди хотят осветить не только свой дом, но и территорию вокруг. Как в частных домах, так и в многоэтажках появляются уличные фонари. Всем хочется, чтобы в вечернее время можно было прогуляться или безопасно дойти домой. Также можно украсить территорию вокруг любимой беседки или скамьи. На сайте в разделе под названием «уличные» можно отыскать превосходные варианты. Они станут находкой любого ландшафтного дизайна. Представлены подвесные светильники, которые легко освещают небольшую площадь. Если нужно больше света, то используйте привычные фонари. Они имеют больший радиус осветительного действия.
Уличные фонари удивят своим разнообразием. К примеру, коллекция Бургос привлекает внимание своим оформлением. Основной изюминкой является оригинальное витражное стекло. Оно очень красиво преломляет лучи солнца. Кроме декоративного эффекта это дает еще больше освещения. Конструкция этой коллекции поражает своим изяществом и стилем исполнения.
Вбор нужного освещения это не простое мероприятие, на все ваши вопросы легко ответят наши специалисты, связаться с которыми можно по указанным на портале номерам телефонов. Специалист выдаст вам всю необходимую информацию, поможет выбрать нужный экземпляр и оформить заказ, который может быть в кратчайшие сроки доставлен в любую точку нашей страны.
Также на сайте постоянно проводятся различные акции. Каждый сможет купить люстру со скидкой. Все что нужно – это оформить заявку и ждать приятные сюрпризы. Покупка на сайте svet-depo.ru – это отличная сделка, которая наполнит любое помещение светом, а улицы станут безопасными и яркими.

кожаный ремень чтобы джинсов «Крыло Ангела»

(TylerRew, 2018.06.18 08:28)

Такой популярный в последнее период аксессуар, как ремень, – неотъемлемый элемент гардероба, причем, как женского, беспричинно и мужского. Ремни уже давнешенько перестали выполнять только практичную роль, то поглощать, поддерживать брюки: ныне сей принадлежность несет и эстетическую нагрузку и, более того, помогает представителям сильного и слабого пола создать законченный образ.
В этом разделе нашего интернет-магазина сумок и аксессуаров SumkaVip данные изделия представлены в широком ценовом диапазоне. Многообразие предлагаемых моделей позволит подобрать аксессуары подобно к одежде в классическом стиле, так и под джинсы. Исключение первых – небольшая ширина и строгая, без излишеств, пряжка. Вторые отличаются разнообразным декором, экстравагантностью и широким использованием дополнительных деталей.
Покупая <a href=http://www.atma.ru/forum/viewtopic.php?p=43175#43175>ремень ради джинсов</a> из натуральной кожи, представителям сильной половины следует учитывать последние модные тенденции и руководствоваться собственным вкусом. По словам дизайнеров, выбирая кожаное продукт ради мужского костюма, лучше отдать отличие строгим и не больно броским моделям, ведь в данном случае ремень является второстепенным элементом гардероба. В гардеробе каждого мужчины должно пребывать маломальски классических ремней и столько же – предназначенных для более свободного стиля в одежде.

edpobz0x

(KennethLah, 2018.06.18 08:19)

wh0cd102559 <a href=http://buycialis.us.org/>buy cialis</a> <a href=http://buyaugmentin.us.com/>buy augmentin</a> <a href=http://levitra.us.org/>BUY CHEAP LEVITRA</a> <a href=http://genericcialis.us.org/>cialis</a> <a href=http://buyazithromycin.us.com/>azithromycin z-pack</a> <a href=http://amoxil.us.com/>amoxil</a> <a href=http://arimidex.us.com/>arimidex</a> <a href=http://torsemide.us.com/>torsemide with no rx</a>

acxrfta

(ayzlpa, 2018.06.18 05:58)

<a href=http://canada-pharmaci.com>how to order cialis online</a>
how can i buy cialis online http://canada-pharmaci.com

lxcnjl

(tuyhsg, 2018.06.17 17:56)

<a href=http://canadian-pharmacyon.com>viagra from canada</a>
which generic viagra is best http://canadian-pharmacyon.com

Прикольные фотки

(RobertDiz, 2018.06.17 12:03)

Привет всем!
Нашел приколы с Фото на этом сайте: http://agentorange.ru :
http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/3547-hollyfood-kogda-eda-i-filmy-vstrechayutsya-vmeste.html <b> Hollyfood. Когда еда и фильмы встречаются вместе </b>
http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/1649-snezhnye-gadzhety.html <b> Снежные гаджеты </b>
http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/5971-sedobnyy-goticheskiy-zamok-k-rozhdestvu-pryanichnyy-domik-gigant.html

Mature tube hairy teen or News drunk teens could

(RaleighTakly, 2018.06.17 05:35)

Sexy mature women outdoors

Amateur Pussy Creampie In Public At Night. Girls Gone Wild Cock Gagging Whore Suck My Dick. Hotkinkyjo Hardcore Anal Fisting On The Boat And Prolapse.
<a href=http://betadiet.ru/teen/beautiful-non-nude-teen-softcore.html>Beautiful non-nude teen softcore</a>

Ariela indian tranny pose

Big Booty, Big Dick Black Shemale. I actually have posted a similar video from this xtube user punknine before. Good Girls Being Nasty Girls Rimming Guys Compilation 3.
<a href=http://beauctual.xyz/hentai/476-anime-hentai-games-undress.html>Anime hentai games undress</a>

Triple x sex videos

Evening Of Tasting Feet. I am still feeding. Most Relevant Video Results mature mother daughter lesbian.
<a href=http://marriaget.top/other/660-nikon-d-40-amateur-reviews.html>Nikon d 40 amateur reviews</a>

Bush teen hairy bushed

Episodes 1 Aired June 2001. There s hardly any other site that allows you to get as close to wet hairy pussy as ours does. I think she is really hot.
<a href=http://respector.xyz/other/topic-1903.html>Big tit milf pussy</a>

Final fantasy tifa hentai video

Yuki has sometimes denied Kyon information. Big Tittied Charley Chase. If they gave out an award for best vampire hair, Being Human s Aidan Turner would definitely be nominated, along with Alexander Skarsgard , Lauren Hutton , and winner Grace Jones.
<a href=http://dinamorato.xyz/redhead/topic-1771.html>Best looking redhead in world</a>

02 russian ladies fight

Horny mature Sissy fucks a banana. Social butterfly meets the man that will change her. Hq Japanese Fuck 40.
<a href=http://lady-mohair.eu/other/topic-1635.html>Pictures of brunettes with shaved vaginas</a>

6 1 2 inch penis

She likes to take it off and check out this round boobies. She Loves It When You Do This. Cumming Down The Stairs.
<a href=http://betadiet.ru/milf/amature-photos-of-boobs.html>Amature photos of boobs</a>

roulette roulette game

(ssatdxpy, 2018.06.17 02:47)

roulette game - <a href="https://roulettecas.com/">roulette free</a>
american roulette <a href=" https://roulettecas.com/ ">roulette game</a>
https://roulettecas.com/

pharmacie online

(ArthurVax, 2018.06.16 08:04)

<b><a href=https://bit.ly/2sD1GUE>pharmacie online</a></b><a href=https://bit.ly/2sD1GUE><img src="http://oi67.tinypic.com/673vj9.jpg"></a>
https://bit.ly/2sD1GUEviagra pas cher canada
prix du viagra au cameroun
prix pilule de viagra
prix de cialis 20
viagra generique cest quoi
achat cialis daily
viagra generique pharmacie francaise
ou acheter cialis original
prix de cialis en pharmacie
achat kamagra oral jelly suisse
prix du levitra au maroc
forum achat cialis en ligne
acheter sildenafil sandoz 50 mg
viagra online prescription
achat viagra en ligne canada
cialis 5 mg en prise quotidienne
pilule viagra prix pharmacie
prix moyen levitra
acheter levitra 20 mg
viagra homme sans ordonnance
acheter viagra en ligne andorre
vente de levitra en france
achat viagra par paypal
acheter sildenafil sandoz
commander du tadalafil
cialis 5mg en ligne

slots for real money ydrag

(AvvkyHeast, 2018.06.16 00:52)

online casino real money <a href="https://onlinecasinogamesnt.us.org/">real money casino</a> online casino bonus https://onlinecasinogamesnt.us.org/ - casino blackjack

casino online ptqqe

(AbzvaHeast, 2018.06.16 00:37)

online casinos for us players <a href="https://onlinecasinorealmoney.us.org/">betfair online casino</a> online casino real money https://onlinecasinorealmoney.us.org/ - online casino games

pharmacie en ligne

(ThomasGeta, 2018.06.15 20:11)

<b><a href=https://bit.ly/2Jcmk50>pharmacie en ligne</a></b><a href=https://bit.ly/2Jcmk50><img src="http://oi64.tinypic.com/xm8uuf.jpg"></a>https://bit.ly/2Jcmk50
viagra comment en acheter
acheter cialis original en ligne
acheter une pilule de viagra
cialis en pharmacie pas cher
site fiable pour achat viagra
ou acheter du vrai cialis sur internet
sildenafil win prix
cialis online best price
levitra pharmacie francaise
acheter viagra livraison gratuite
ou acheter kamagra a bangkok
viagra online mastercard accepted
produit viagra sans ordonnance
vente viagra labo anglais
prix cialis belgique
cialis online prescription
commander cialis andorre
achat cialis europe
cialis 5mg avis
viagra en pharmacie sans ordonnance forum
generique viagra paypal
prix du sildenafil sandoz
commande de cialis
viagra pour homme femme
generique viagra 100mg
cialis en vente libre dans quel pays
combien coute cialis pharmacie
comparer prix cialis generique
achat viagra generique en ligne

bovada casino ytxnd

(AkwcdHeast, 2018.06.15 19:17)

bovada casino <a href="https://onlinecasinogamesnt.us.org/">online casino real money</a> online casino games https://onlinecasinogamesnt.us.org/ - online casino

betfair online casino eioyf

(AtlufHeast, 2018.06.15 19:10)

mgm online casino <a href="https://onlinecasinogamestt.us.org/">casino blackjack</a> mgm online casino https://onlinecasinogamestt.us.org/ - casino bonus

Тема

(swetoksv, 2018.06.15 16:43)

http://u90368hu.bget.ru http://v9037269.bget.ru http://c90315lh.bget.ru http://f90313x0.bget.ru http://m90372ri.bget.ru http://t90372cp.bget.ru http://c903131j.bget.ru http://g90314k6.bget.ru http://d9037293.bget.ru http://l903685a.bget.ru http://o90372nk.bget.ru http://f90372ag.bget.ru http://o90372ka.bget.ru http://i903707o.bget.ru http://a90372c5.bget.ru http://z90372w3.bget.ru http://b90315tt.bget.ru http://c90372n1.bget.ru http://a90372c3.bget.ru http://d90372jn.bget.ru http://s90315vg.bget.ru http://n903720i.bget.ru http://j903725k.bget.ru http://l90372hc.bget.ru <a href=http://c90372n1.bget.ru>.</a> <a href=http://m90372ri.bget.ru>.</a> <a href=http://a90372c3.bget.ru>.</a> <a href=http://n903720i.bget.ru>.</a> <a href=http://d90372jn.bget.ru>.</a> <a href=http://f90313x0.bget.ru>.</a> <a href=http://v9037269.bget.ru>.</a> <a href=http://j903725k.bget.ru>.</a> <a href=http://a90372c5.bget.ru>.</a> <a href=http://o90372nk.bget.ru>.</a> <a href=http://l903685a.bget.ru>.</a> <a href=http://g90314k6.bget.ru>.</a> <a href=http://f90372ag.bget.ru>.</a> <a href=http://z90372w3.bget.ru>.</a> <a href=http://c90315lh.bget.ru>.</a> <a href=http://i903707o.bget.ru>.</a> <a href=http://b90315tt.bget.ru>.</a> <a href=http://s90315vg.bget.ru>.</a> <a href=http://l90372hc.bget.ru>.</a> <a href=http://c903131j.bget.ru>.</a> <a href=http://o90372ka.bget.ru>.</a> <a href=http://u90368hu.bget.ru>.</a> <a href=http://t90372cp.bget.ru>.</a> <a href=http://d9037293.bget.ru>.</a>

free roulette game free roulette

(5wxu2yds, 2018.06.15 07:23)

roulette bonus - <a href="https://roulettecas.com/">free roulette online</a>
play roulette <a href=" https://roulettecas.com/ ">play roulette</a>
https://roulettecas.com/

online casino gambling arzcm

(AjuqcHeast, 2018.06.15 02:11)

casino games <a href="https://onlinecasinolc.com/">real money casino</a> mgm online casino https://onlinecasinolc.com/ - gsn casino games

best online casinos yzshn

(AagsjHeast, 2018.06.15 01:51)

mgm online casino <a href="https://onlinecasinoqr.com/">free online casino slots</a> casino play | https://onlinecasinoqr.com/ - casino slots

real money casino oeeqf

(AtlhoHeast, 2018.06.14 21:15)

online casino games <a href="https://onlinecasinoqr.com/">gsn casino slots</a> best online casinos | https://onlinecasinoqr.com/ - online casino

casino online nvmas

(AwmjhHeast, 2018.06.14 20:36)

online casinos <a href="https://onlinecasinoster.us.org/">best online casinos</a> online casinos for us players https://onlinecasinoster.us.org/ - casino bonus


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Következő »