Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mindenféle angol idézet magyar forditással:)

2008.09.25

Love is like water: you can fall into it, you can drown in it.. but you can't live without it
~ A szerelem olyan, mint a víz. Beleeshetsz, akár bele is fulladhatsz.. mégsem tudsz élni nélküle! :)


He caught my glance & smiled back. Does he know he caught my heart as well? :)
~ Elkapta a pillantásomat és visszamosolygott.. de vajon tudja hogy a szívemet is megkapta ezzel?

Meeting you was my fate, becoming your friend was my choice, but falling in love with you was without my control
~ Találkozni veled - ez volt a sorsom, a barátoddá válni - ez a döntésem volt, de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlott

Everytime people ask me: " are you two going out ? "
... you don't realize how painful it's to reply " no, we're just friends "
~ Ahányszor az emberek megkérdezik: " ti ketten jártok? "
el sem tudod képzelni, milyen fájdalmas azt mondani " nem, csak barátok vagyunk


We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it :)
~ Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert :)

It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
~ Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!

Love is like an earthquake: unpredictable; a little bit scary; but when the hard part is over, you realize how truly lucky you are!

~ A szerelem olyan, mint egy földrengés: kiszámíthatatlan, kissé ijesztő, de mikor már túl vagy a nehezén, rájössz hogy mennyire szerencsés is vagy :)

Love is only a chapter in a guy's life but to a girl, it's the whole book :)
~ A szerelem csak egy fejezet a fiú életében, de a lány számára ez az

egész könyv ..

It's amazing how much pain you have caused me.
What's even more amazing is that i still love you anyway ..
~ Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged..

I don't understand why your heart doesn't do what your mind tells it to
~ Nem értem hogy a szíved miért nem azt teszi, amit az eszed súg neki

To the world you are just 1 person, but to one person you can mean the whole world :)
~ Te a világnak csak egy ember vagy, de valakinek te jelentheted az egész világot!

If you were a tear in my eye, i would never cry for fear of losing you!
~ 'Ha könnycsepp lennél a szememben, sohasem sírnék, nehogy elveszítselek' ..

I never felt the feeling that i'm feeling now that i don't hear your voice, what i wouldn't give to have you lying by my side
~ Sose éreztem ezt, amit most, hogy nem hallom a hangod, mit meg nem adnék hogy itt legyél mellettem

Love me for who I am now & not what i was!
~ Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam...

Never leave someone you love for a person you like, because he will leave you for a person he loves!
~ Soha ne hagyj el olyat, akibe szerelmes vagy, olyanért aki tetszik neked, mert aki tetszik neked, az majd elhagy olyanért, akibe szerelmes!

I don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens :)
~ Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom h boldog legyek .. mert az vagyok :)

A girl & a guy .. can be just friends. But at one point they will fall for each other ... maybe temporarily. maybe at the wrong time or maybe too late. but maybe forever ...
~ Egy lány & egy fiú ... lehetnek "csak barátok". De egyszer egymásba is szerethetnek ... talán csak ideiglenesen. talán rosszkor vagy túl későn.de talán örökre ...


Distance never separates 2 hearts that really love each other :)
~ A távolság sosem választ el két szivet hogyha igazán szeretik egymást :)

Whenever i start feeling sad because I miss you, I remind myself how lucky I am to have you :)
~ Akármikor, mikor szomorú leszek azért, mert hiányzol, emlékeztetem magam arra hogy mekkora szerencsém van azért, hogy vagy nekem :)


Nobody will loves you more than I do.
~ Senki nem fog jobban szeretni nálam

It's funny how someone can break your heart BUT you can still love them with all the little pieces....
~ Vicces, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet,de te ennek ellenére még mindig szereted azokkal az apró darabokkal....

There’s something about you, my heart has been searching for...
~ Van benned valami, amit mindig keresett a szívem...

The hardest thing in love is falling out...
~A legnehezebb dolog a szerelemben az, ha ki kell szeretned valakiből. :(

Never again will my tears fall for you...
~Soha többé nem fogok könnyeket ejteni miattad...

A true friend sees your tears and fixes your hart
~Egy igaz barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet.

The real reason I'm over you is because now I see who you really are...
~Az igazi ok, az, hogy azért vagyok túl rajtad,mert most látom csak hogy ki is vagy valójában...

Sometimes when I say "oh I'm fine", I want someone to look into my eyes and say:"tell the truth!"
~Néha mikor azt mondom "Jól vagyok", azt akarom, hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt:"mondd az igazat!"

 

I forgive, but I never forget!
~Megbocsátok, de sosem felejtek!

 In dance there are no rules. If you're feeling the music, you can't go wrong! / Jamie King :)
~ A táncban nincsenek szabályok. Ha igazán érzed a zenét, nem csinálhatod rosszul :)

 

If a man doesn't remember his past, he has no future...
~ Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem ...

 

Memories seem like so long ago, the TiME always kills the Pain ...
~ Az emlékek olyan régieknek tűnnek ... az idő mindig megöli a fájdalmat ...


Someday, somehow, Our 2 worlds will be 1 again
~ Valamikor, valahogy, a két világunk újra eggyé válik majd...

 
Baby, you gotta belive me when I say I'm lost without you!
~ Hinned kell nekem, mikor azt mondom: elveszett vagyok nélküled ...

I have tried so not to give in
I have said to myself this affair never gonna go somewhere ..
~ Próbáltam nem beadni a derekamat,Mondogattam magamnak, hogy ez a viszony nem vezet sehová =(

 

I'm not like this and I won't be like that. If I were like this or that I wouldn't be what I am.
~ Nem vagyok ilyen és nem leszek olyan. Ha ilyen vagy olyan lennék, már nem lennék az ami vagyok.

 

You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume
~ Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez ..

 

Close your eyes, make a wish and blow out the candle-light ...
~ Csukd be a szemed, kívánj valamit, és fújd el a gyertyát ..

 

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!

 

I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...
~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ... ;(

 

I could stay awake just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
I could stay lost in this moment forever ...
~ Ébren maradnék, csak hogy halljam, ahogy lélegzel,
Nézni ahogy mosolyogsz, miközben alszol,
El tudnék veszni ebben a pillanatban, örökre ...

 

Friendship often ends in love, but love in friendship never..
~ A barátság gyakran végződik szerelemmel, de a szerelem barátsággal soha..

 

Everything i know about breaking hearts i learned from you...
~ Tőled tanultam mindent, amit az összetört szívekről tudok.

 

I need a bottle, I need some pills.
I need a friend, a shoulder to cry on,
a friend to depend on when life gets rough / Papa Roach /
~ Kell nekem egy üveg, kell néhány tabletta
Kell egy barát, egy váll, amin sírhatok,
egy barát akire számíthatok, mikor véget ér az élet


To see a World in a grain of sand
and a Heaven in a wild flower,
Eternity in an hour
and hold Infinity in the palm of your hand! / William Blake /
~ Egy homokszemben lásd meg a világot,
egy vadvirágban a fénylő eget,
egy órában az örökkévalóságot,
s tartsd a tenyeredben a végtelent!

 

Be the change you want to see in the world! /Exupéry/
~ Te magad légy a változás amit látni szeretnél a világban!

 

Life isn't measured by the number of breaths we take,
but by the moments that take our breath away
~ Életünket nem a lélegzetvételeink száma határozza meg,
hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzetünk
^^

 

When the doors of perception are cleansed,
things will appear as they are: infinite ... / Jim Morrison /
~ Ha az érzékelés ajtai megtisztulnának,
a dolgokat úgy látnánk, amilyenek valójában: végtelennek...

 

When our eyes meet this feeling inside me is more than I can take :)
~ Amikor a tekintetünk találkozik ez az érzés bennem több, mint amit el tudok viselni.

 

Love is like a roller coaster: you're scared to get on but when it's over you're screaming: let's go again! =)
~ A szerelem olyan, mint a hullámvasút; először félsz felülni rá, de mikor vége, azt kiáltod: menjünk még egyszer :)
 

 

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ...
 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

fytwaxnevjkfjkpljqsaxbwhzfjzaxs

(ttaletsqgu, 2018.09.19 12:37)

<a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra online usa</a> order generic viagra online http://istanbulexpressonline.com

essayerudite.com best essay writing service..

(JamesPag, 2018.09.19 11:06)

Best Essay Writing Service - EssayErudite.com

Looking for the <a href=https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/>best essay writing service</a> can turn into a pain in the neck especially if you are not an experienced essay buyer.
<a href="https://essayerudite.com" />EssayErudite.com</a> is well known among students from the USA, UK, Canada and Australia.
We provide a superior writing assistance and handle all types of academic papers ranging from dissertations and thesis statements to reviews and coursework.
Whatever the challenge is, you can always count on us.

Best Essay Writing Service - https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/

gashrsgcsimozsaeegatrjujreyzfns

(utaletdmzw, 2018.09.19 02:35)

<a href="http://istanbulexpressonline.com">generic viagra professional</a> viagra pill http://istanbulexpressonline.com

xtgttmaaeycanlgnsvnaxzpcwjfwrpc

(ltaletbcro, 2018.09.18 23:31)

<a href="http://zbloggers.com">propecia for sale</a> is propecia safe http://zbloggers.com

wimfrvshjznk

(jsixuq, 2018.09.18 21:49)

generic name for viagra joke http://canadian-pharmacie.com
<a href=http://canadian-pharmacie.com>cheap viagra usa</a>

dqvjiwerqlgmupjjlujqqzjbnhebvsp

(xtaletnsvr, 2018.09.18 16:44)

<a href="http://buyviagraonl1ne.us">cheap viagra usa</a> buy viagra brand http://buyviagraonl1ne.us

Зеркало Париматч

(TommyRar, 2018.09.17 22:55)

https://www.drive2.ru/b/508737159298024758/ - Зеркало Париматч работающее на сегодня.

скачать английский комментатор для fifa 15

(downcrylKn, 2018.09.17 04:30)

молодец

---
Присоединяюсь. Так бывает. скачать игру фифа 15 на пк бесплатно, fifa 15 скачать торрент от хаттаба и <a href=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html>фифа 15 кряк торрент</a> fifa 15 pc rus скачать торрент

cpmendgcxnrd

(tnwlnf, 2018.09.16 19:25)

<a href=http://camadian-pharmacya.com>how to buy viagra</a>
order herbal viagra http://canadian-pharmacya.com

xqtswnajedrqbwcbgjztqvynbpirvpe

(ltaletvwsa, 2018.09.16 11:41)

<a href="http://bullsac.com">viagra cialis levitra</a> levitra australia online http://bullsac.com

визажист косметика mac москва

(Raymonddom, 2018.09.16 04:41)

где купить профессиональную косметику в астане Крем для кожи Новоясеневская адрес дабур косметика г.москва где купить косметику пулана косметика холи ленд купить москва купить косметику дольче габбана в москве корейская косметика innisfree официальный сайт каталог на русском кошелек женский baldinini аксессуары браслеты женские женский кошелек кейтлин фото hamisu корейская косметика косметика для волос Цветной бульвар купить сумку Полежаевская где купить косметику альфадерма сумочки женские как их носить

купить профессиональную косметику для тела http://furs.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=28280 di gregorio 940 http://interiorhouse.in/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=415827 кухонный стол из камня Охотный ряд http://www.esteticaannaclub.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=744410 корейская косметика купить в хабаровске http://www.mauroluigi.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=581534 рюкзаки мужские через плечол http://www.ircerassuntarecanati.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=791009

лак для волос Спартак купить корейская косметика харьков khristina косметика москва маска для лица Текстильщики итальянская сумки di gregorio корейская косметика lovely bunny купить декоративную косметику пупа оптом в москве помада Алабяна улица mythos купить косметику какая корейская косметика самая лучшая отзывы

в тайланд тур организация http://oneidalakecampgrounds.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=499641 купить ключницу Амундсена улица http://www.mickartvideo.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=323237 автоматизация бизнеса лтд http://santorini.odessa.ua/component/k2/itemlist/user/620157 где купить китайскую косметику в самаре http://www.funtimebrindes.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=359125 купить косметику для загара на украине http://kickarss.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=79911

наручные часы женские моог часы наручные perfect gat192 цена часы наручные женские дека наручные часы для 7 - ми летней девочки купить японские часы ориент наручные мужские в спб

jodrtlcvvyblsbzupymedytfijzdukz

(htaletceyl, 2018.09.15 20:50)

<a href="http://valladium.com">cialis canada mail order</a> cialis pills online http://valladium.com

vmblijzzanbnfrkjdvwblormqcefhya

(staletbonn, 2018.09.14 23:20)

<a href="http://motechautomotive.com">where to buy cialis online</a> order cialis online http://motechautomotive.com

ieivrvedbgxcdhaijauizyxzpmvntrh

(jtaletcczd, 2018.09.14 22:52)

<a href="http://bullsac.com">levitra professional</a> difference between viagra cialis levitra http://bullsac.com

Mahiv34

(Oveni37, 2018.09.14 19:51)

http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-regalis-tadalafil-10-mg-ahora http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/buy-fluticasone-0-125-mg-on-sale-fluticasone-generic-best-price http://hellyeahband.ning.com/profiles/blogs/coversyl-4mg-o-en-commander-prix-moyen-coversyl-4mg http://writeskills.ning.com/m/blogpost?id=2313249%3ABlogPost%3A7494365 http://my.d-discount.com/blogs/58/2767/buy-indapamide-cheap-how-can-i-purchase-lozol-free-shipping http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/neradin-conjugated-estrogens-0-625-mg-generique-acheter-livraison http://griffithchafey.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-nitrofurantoina-50mg-frete-gr http://gennethub.com/blogs/881/4462/order-coversyl-without-rx-can-i-purchase-perindopril-without http://88.88maw.com/blogs/post/56306 http://griffithchafey.ning.com/profiles/blogs/order-zebeta-10mg-where-can-i-buy-generic-zebeta-without-a http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-orion-buy-where-to-buy-revatio-safely http://recampus.ning.com/profiles/blogs/exerdya-comprar-gen-rico-com-frete-gr-tis-internet-brasil-pre-o http://showmeanswer.com/index.php?qa=12059&qa_1=achat-securise-aceon-aceon-livraison-rapide-achat http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/desmopressine-0-01mg-o-acheter-baisse-prix-vente-de-ddavp http://www.sobgamers.com/gamer/blogs/post/8617 http://emailmycar.com/blogs/16360/3397/clomiphene-buy-online-where-can-i-buy-clomid-guaranteed-shippi http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ivermectina-sin-receta-fiable-chile http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/discount-sildenafilum-120-mg-buy-online-can-you-buy-sildenafilum http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/clomiphene-clomid-50mg-onde-comprar-gen-rico-sem-receita-medica http://www.ppso.ro/ask/3787/generico-trileptal-oxcarbazepine-internet-oxcarbazepine

Himem78

(Fehox49, 2018.09.14 19:45)

http://amusecandy.com/blogs/post/265703
http://www.globalinternetstartups.org/index.php/blogs/411409/3774/keftab-cephalexin-como-comprar-entrega-rapida-via-internet-repu
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/danocrine-danazol-onde-comprar-gen-rico-mais-barato-portugal
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/bon-site-achat-vigorama-vigorama-120mg-pharmacie-paris
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/aciclovir-comprar-en-una-farmacia-online-segura-chile
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/achat-express-ramitax-achat-du-ramalteon-8-en-pharmacie
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/gabapentina-comprar-en-farmacia-online-con-un-descuento-usa
http://poemreader.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-detrol-tolterodine-2-mg-buen-precio
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=56713&qa_1=seguro-comprar-atorvastatina-gen%C3%A9rico-segura-quanto-lipitor
http://griffithchafey.ning.com/profiles/blogs/buy-cheap-adcirca-60mg-online-how-to-buy-tadalafil-no
http://barbershoppers.org/blogs/post/38723
http://showmeanswer.com/index.php?qa=19861&qa_1=comprar-gen%C3%A9rico-garantia-internet-rep%C3%BAblica-federativa
http://ggwadvice.com//index.php?qa=28781&qa_1=trouver-du-mebeverine-135mg-achat-colospa-online
https://bananabook.net/blogs/342/3442/order-colospa-135mg-without-prescription-colospa-complete-to
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/enapril-h-2-5-mg-achat-sans-ordonnance-enapril-h-2-5mg-cpr-28
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-amlodipina-2-5-mg-y-pagar-con-visa-per
http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/186507
https://www.olliesmusic.com/blog/20245/order-raloxifene-60mg-cheap-buy-raloxifene-online-in-canada/
http://emailmycar.com/blogs/16623/6835/valaciclovir-como-puedo-comprar-online-argentina
http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-oxytetracycline-sin-receta-de-calidad-chile
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/clofazimina-comprar-en-farmacia-online-colombia
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-en-ligne-clomipraminum-clomipramine-25mg-bon-prix

ykvdym

(rwopdq, 2018.09.14 11:08)

<a href=http://canadian-pharmacyon.com>new viagra commercial</a>
where can i buy viagra pills http://canadian-pharmacyon.com

zncdjxw

(vjejto, 2018.09.14 09:50)

cialis coupon http://canada-pharmaci.com
<a href=http://canada-pharmaci.com>where can i buy cialis</a>

ayjpeewuwyonazlcxzeotohzxrnckyb

(xtaletxvgp, 2018.09.14 05:22)

<a href="http://bullsac.com">coupons for levitra</a> buy levitra no prescription http://bullsac.com

zoohizpracdpdfmjsofamontngqxebl

(mtaletptkx, 2018.09.13 12:56)

<a href="http://baymontelreno.com">order 5mg cialis</a> cheap cialis australia http://baymontelreno.com


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Következő »