Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mindenféle angol idézet magyar forditással:)

2008.09.25

Love is like water: you can fall into it, you can drown in it.. but you can't live without it
~ A szerelem olyan, mint a víz. Beleeshetsz, akár bele is fulladhatsz.. mégsem tudsz élni nélküle! :)


He caught my glance & smiled back. Does he know he caught my heart as well? :)
~ Elkapta a pillantásomat és visszamosolygott.. de vajon tudja hogy a szívemet is megkapta ezzel?

Meeting you was my fate, becoming your friend was my choice, but falling in love with you was without my control
~ Találkozni veled - ez volt a sorsom, a barátoddá válni - ez a döntésem volt, de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlott

Everytime people ask me: " are you two going out ? "
... you don't realize how painful it's to reply " no, we're just friends "
~ Ahányszor az emberek megkérdezik: " ti ketten jártok? "
el sem tudod képzelni, milyen fájdalmas azt mondani " nem, csak barátok vagyunk


We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it :)
~ Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert :)

It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
~ Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!

Love is like an earthquake: unpredictable; a little bit scary; but when the hard part is over, you realize how truly lucky you are!

~ A szerelem olyan, mint egy földrengés: kiszámíthatatlan, kissé ijesztő, de mikor már túl vagy a nehezén, rájössz hogy mennyire szerencsés is vagy :)

Love is only a chapter in a guy's life but to a girl, it's the whole book :)
~ A szerelem csak egy fejezet a fiú életében, de a lány számára ez az

egész könyv ..

It's amazing how much pain you have caused me.
What's even more amazing is that i still love you anyway ..
~ Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged..

I don't understand why your heart doesn't do what your mind tells it to
~ Nem értem hogy a szíved miért nem azt teszi, amit az eszed súg neki

To the world you are just 1 person, but to one person you can mean the whole world :)
~ Te a világnak csak egy ember vagy, de valakinek te jelentheted az egész világot!

If you were a tear in my eye, i would never cry for fear of losing you!
~ 'Ha könnycsepp lennél a szememben, sohasem sírnék, nehogy elveszítselek' ..

I never felt the feeling that i'm feeling now that i don't hear your voice, what i wouldn't give to have you lying by my side
~ Sose éreztem ezt, amit most, hogy nem hallom a hangod, mit meg nem adnék hogy itt legyél mellettem

Love me for who I am now & not what i was!
~ Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam...

Never leave someone you love for a person you like, because he will leave you for a person he loves!
~ Soha ne hagyj el olyat, akibe szerelmes vagy, olyanért aki tetszik neked, mert aki tetszik neked, az majd elhagy olyanért, akibe szerelmes!

I don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens :)
~ Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom h boldog legyek .. mert az vagyok :)

A girl & a guy .. can be just friends. But at one point they will fall for each other ... maybe temporarily. maybe at the wrong time or maybe too late. but maybe forever ...
~ Egy lány & egy fiú ... lehetnek "csak barátok". De egyszer egymásba is szerethetnek ... talán csak ideiglenesen. talán rosszkor vagy túl későn.de talán örökre ...


Distance never separates 2 hearts that really love each other :)
~ A távolság sosem választ el két szivet hogyha igazán szeretik egymást :)

Whenever i start feeling sad because I miss you, I remind myself how lucky I am to have you :)
~ Akármikor, mikor szomorú leszek azért, mert hiányzol, emlékeztetem magam arra hogy mekkora szerencsém van azért, hogy vagy nekem :)


Nobody will loves you more than I do.
~ Senki nem fog jobban szeretni nálam

It's funny how someone can break your heart BUT you can still love them with all the little pieces....
~ Vicces, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet,de te ennek ellenére még mindig szereted azokkal az apró darabokkal....

There’s something about you, my heart has been searching for...
~ Van benned valami, amit mindig keresett a szívem...

The hardest thing in love is falling out...
~A legnehezebb dolog a szerelemben az, ha ki kell szeretned valakiből. :(

Never again will my tears fall for you...
~Soha többé nem fogok könnyeket ejteni miattad...

A true friend sees your tears and fixes your hart
~Egy igaz barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet.

The real reason I'm over you is because now I see who you really are...
~Az igazi ok, az, hogy azért vagyok túl rajtad,mert most látom csak hogy ki is vagy valójában...

Sometimes when I say "oh I'm fine", I want someone to look into my eyes and say:"tell the truth!"
~Néha mikor azt mondom "Jól vagyok", azt akarom, hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt:"mondd az igazat!"

 

I forgive, but I never forget!
~Megbocsátok, de sosem felejtek!

 In dance there are no rules. If you're feeling the music, you can't go wrong! / Jamie King :)
~ A táncban nincsenek szabályok. Ha igazán érzed a zenét, nem csinálhatod rosszul :)

 

If a man doesn't remember his past, he has no future...
~ Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem ...

 

Memories seem like so long ago, the TiME always kills the Pain ...
~ Az emlékek olyan régieknek tűnnek ... az idő mindig megöli a fájdalmat ...


Someday, somehow, Our 2 worlds will be 1 again
~ Valamikor, valahogy, a két világunk újra eggyé válik majd...

 
Baby, you gotta belive me when I say I'm lost without you!
~ Hinned kell nekem, mikor azt mondom: elveszett vagyok nélküled ...

I have tried so not to give in
I have said to myself this affair never gonna go somewhere ..
~ Próbáltam nem beadni a derekamat,Mondogattam magamnak, hogy ez a viszony nem vezet sehová =(

 

I'm not like this and I won't be like that. If I were like this or that I wouldn't be what I am.
~ Nem vagyok ilyen és nem leszek olyan. Ha ilyen vagy olyan lennék, már nem lennék az ami vagyok.

 

You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume
~ Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez ..

 

Close your eyes, make a wish and blow out the candle-light ...
~ Csukd be a szemed, kívánj valamit, és fújd el a gyertyát ..

 

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!

 

I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...
~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ... ;(

 

I could stay awake just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
I could stay lost in this moment forever ...
~ Ébren maradnék, csak hogy halljam, ahogy lélegzel,
Nézni ahogy mosolyogsz, miközben alszol,
El tudnék veszni ebben a pillanatban, örökre ...

 

Friendship often ends in love, but love in friendship never..
~ A barátság gyakran végződik szerelemmel, de a szerelem barátsággal soha..

 

Everything i know about breaking hearts i learned from you...
~ Tőled tanultam mindent, amit az összetört szívekről tudok.

 

I need a bottle, I need some pills.
I need a friend, a shoulder to cry on,
a friend to depend on when life gets rough / Papa Roach /
~ Kell nekem egy üveg, kell néhány tabletta
Kell egy barát, egy váll, amin sírhatok,
egy barát akire számíthatok, mikor véget ér az élet


To see a World in a grain of sand
and a Heaven in a wild flower,
Eternity in an hour
and hold Infinity in the palm of your hand! / William Blake /
~ Egy homokszemben lásd meg a világot,
egy vadvirágban a fénylő eget,
egy órában az örökkévalóságot,
s tartsd a tenyeredben a végtelent!

 

Be the change you want to see in the world! /Exupéry/
~ Te magad légy a változás amit látni szeretnél a világban!

 

Life isn't measured by the number of breaths we take,
but by the moments that take our breath away
~ Életünket nem a lélegzetvételeink száma határozza meg,
hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzetünk
^^

 

When the doors of perception are cleansed,
things will appear as they are: infinite ... / Jim Morrison /
~ Ha az érzékelés ajtai megtisztulnának,
a dolgokat úgy látnánk, amilyenek valójában: végtelennek...

 

When our eyes meet this feeling inside me is more than I can take :)
~ Amikor a tekintetünk találkozik ez az érzés bennem több, mint amit el tudok viselni.

 

Love is like a roller coaster: you're scared to get on but when it's over you're screaming: let's go again! =)
~ A szerelem olyan, mint a hullámvasút; először félsz felülni rá, de mikor vége, azt kiáltod: menjünk még egyszer :)
 

 

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ...
 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

....

(L.Love@Orsi, 2010.11.06 09:47)

nekem bejo"n ez az oldal is ba'r bekell valanom .hogy elke'ne pa'r egyedi ide'zet is de nah igy is jo'....

...

(TrixyyH, 2010.10.19 15:02)

Háth, szerintem nem 4-es az oldal 10-es skálán, hanem agy 7-8. :P
Tényleg kellenének egyedi idézetek, de azért sok munka is lehet egy ilyen oldallal.
Nekem nagyon bejön, sok olyan van itt, ami igaz rám..
napusszí.^^

cyndi

(Cyndi, 2010.10.12 14:49)

Xtem`naon jou az oldid ,naon xepek az idezetek` es tenyleg igazak`en vegigolvastam esh hah` nkm`naon teccik`csk`igy tovabb`!!!

Vélemény

(Valaki, 2010.10.09 16:14)

Hát én most olvastam először ezt az oldalt, és a kommentjeit, hát ami azt illeti az oldal 10-es skálán egy 4-es, és hogy miért? nem arról van szó, hogy nem szépek az idézetek, mert én is időt szánok az olvasásukra, de az,hogy az egyik oldalról bemásolod a tiédre nem ér semmit. ha már nyitottál egy oldalt az legyen valamivel másabb, mint a többi, mert ezeket az idézeteket olvastam idáig vagy 60 oldalon, és még nem sokat mondtam. Ha szeretnél idézetekkel bővíteni az internet világát, akkor legalább azok legyenek különlegesek.Mert az, hogy kimásolod, azt bárki megtudja csinálni, de az nem ér semmit. Amugy meg ügyes vagy,hogy foglalkozol ilyen dolgokkal is, de tedd egyedivé, és sokkalta jobb lesz :)

makó

(anibaba, 2010.09.14 18:13)

ügyi csaj vagy jók az idézetek,köszi

hannihannici@yahoo.com

(hannixD, 2010.09.11 16:23)

sokban segitett ez az oldal kosz neket ! vegre magamhoz tertem !

Szija

(Wiccah Ciccah, 2010.09.06 21:40)

Szijasztok ez naon jo az az oldi:D

sko

(XxXxXxDoracsk@XxXxXx, 2010.09.06 14:02)

SzErInTeM ToK jO eZ aZ oLdAl. NeKeM tEtSzIk. BeJoNn. MeG a sZiNeK iS pOnT oDa IlLeNnEk. ReMeLeM, hOgY tOvAbRa Is TeSzTeK FeL uJjAbB eS UjJaBb IdEzEtEkEt. SzIaSzToK. :) :) :) :) :)

kessy_97@hotmail.com

(kkkkk, 2010.08.30 07:15)

Ku*wa jó ez az oldal!!!
Azért tetszik a legjobban mert sok igazság van benne!!!

A szerelem tényleg fájdalmas de gyönyörű
Az élet tényleg szar:$De élni kell h meg tapasztald...:)

Szerintem van miért élni..már csak azért is hogy minnél több kihivást és akadályt teljesithess..

igen

(Đänus babuss, 2010.08.27 14:47)

hát igen de ez van mindenkinek az oldalán és ha csak lopkodják egymástól lehetne mindenből csak egy oldal mert minden ugyan az csak máshogy másolják be csak MÁSOLAT AZ EGÉSZ!!!!!!!!!!!!!!!!

cinderella36@freemail.hu

(doris, 2010.08.10 11:39)

Jók, csak kár h az összeset becks oldaláról szedted...könnyű úgy oldalt csinálni h más munkáját bemásolod az egészet...ha oldalt csinálsz legalább keress saját idézeteket és azokatfordítsd le,...de más munkájával dicsekedj

rihhana20@hotmail.com

(Zsuzska, 2010.07.30 21:35)

Nagyon Nagyon tetszett és olyan szépek...lehet h másoltak de legalább itt van egy helyen és ott van az angol formája is:)

krisztina_vida@freemail.hu

(Tina, 2010.07.14 07:22)

Mégha másolva is van véleményem szerint nem volt kis munka öxxexedni!Nagyon yo kis idézeteket találtam!Kösszi

asd

(asd, 2010.06.19 12:31)

már nembántásnak de itt nagyon sok idézet másolva van véleményem szerint.
www.nameless-gurl.gportal.hu

(Candi:), 2010.05.18 21:42)

ღA barát egy mosoly, mely bátorít, ha félsz;
a barát a taps, mely ujjong, ha célba érsz.
A barát egy kéz, mely felhúz, ha elestél;
a barát az álom, mit éberen kerestél.
A barát egy könnycsepp, mely érted hull, ha baj van;
a barát gyémántpáncél, óv téged a harcban.
A barát egy nevetés, mely felharsan, ha meglát;
a barát egy rózsakert, mely Neked nyitja bokrát.
A barát egy csillag, mit az éj varázsol;
a barát egy dallam, mit meghallasz bárhol.
A barát a láng, mely kitáncol a tűzből;
a barát az emlék, mit szívedben őrzöl.
A barát is csak ember,s néha tán hibázik, de szeret, s ha nincs veled, érzed, hogy hiányzik...ღ


ennek kéne az angola:P:)

r.emo87

(efce, 2010.05.15 13:20)

http://www.pasizasitanacsok.hu/&par=2280 pls katt ra ,,naon jo az oldal.kizarolag csak csajoknak:)..bocs a reklamert:)...
es nagyon jok az idezetek:*

*.*

(becky, 2010.05.11 20:29)

áhh itt bőgök mint vmi ovis akinek elvették a nyalókáját:'D köszönöm h lefordítottad így ízért jobban hangzik...♥:D

linda.bogdan@freemail.hu

(linda, 2010.05.04 10:47)

szerintem nagyon jokk meg . nagyon szépek is

.....

(Mercus, 2010.05.03 13:35)

Nagyon jóók ezek az idézetek:D énis msnre kerestem:)Leírok pár új idézetet ha nembaj:) :
- I fall in love with you all over again every time i look in your eyes
- To love is one thing to be loved is another
- There is no remedy for love but to love more

--------------------

(Cicus, 2010.04.24 11:12)

Msn-re és Facebookra majdnem az összeset kiírtam már. :D csak így tovább, nagyon jók. :) puszim.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Következő »