Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mindenféle angol idézet magyar forditással:)

2008.09.25

Love is like water: you can fall into it, you can drown in it.. but you can't live without it
~ A szerelem olyan, mint a víz. Beleeshetsz, akár bele is fulladhatsz.. mégsem tudsz élni nélküle! :)


He caught my glance & smiled back. Does he know he caught my heart as well? :)
~ Elkapta a pillantásomat és visszamosolygott.. de vajon tudja hogy a szívemet is megkapta ezzel?

Meeting you was my fate, becoming your friend was my choice, but falling in love with you was without my control
~ Találkozni veled - ez volt a sorsom, a barátoddá válni - ez a döntésem volt, de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlott

Everytime people ask me: " are you two going out ? "
... you don't realize how painful it's to reply " no, we're just friends "
~ Ahányszor az emberek megkérdezik: " ti ketten jártok? "
el sem tudod képzelni, milyen fájdalmas azt mondani " nem, csak barátok vagyunk


We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it :)
~ Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert :)

It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
~ Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!

Love is like an earthquake: unpredictable; a little bit scary; but when the hard part is over, you realize how truly lucky you are!

~ A szerelem olyan, mint egy földrengés: kiszámíthatatlan, kissé ijesztő, de mikor már túl vagy a nehezén, rájössz hogy mennyire szerencsés is vagy :)

Love is only a chapter in a guy's life but to a girl, it's the whole book :)
~ A szerelem csak egy fejezet a fiú életében, de a lány számára ez az

egész könyv ..

It's amazing how much pain you have caused me.
What's even more amazing is that i still love you anyway ..
~ Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged..

I don't understand why your heart doesn't do what your mind tells it to
~ Nem értem hogy a szíved miért nem azt teszi, amit az eszed súg neki

To the world you are just 1 person, but to one person you can mean the whole world :)
~ Te a világnak csak egy ember vagy, de valakinek te jelentheted az egész világot!

If you were a tear in my eye, i would never cry for fear of losing you!
~ 'Ha könnycsepp lennél a szememben, sohasem sírnék, nehogy elveszítselek' ..

I never felt the feeling that i'm feeling now that i don't hear your voice, what i wouldn't give to have you lying by my side
~ Sose éreztem ezt, amit most, hogy nem hallom a hangod, mit meg nem adnék hogy itt legyél mellettem

Love me for who I am now & not what i was!
~ Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam...

Never leave someone you love for a person you like, because he will leave you for a person he loves!
~ Soha ne hagyj el olyat, akibe szerelmes vagy, olyanért aki tetszik neked, mert aki tetszik neked, az majd elhagy olyanért, akibe szerelmes!

I don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens :)
~ Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom h boldog legyek .. mert az vagyok :)

A girl & a guy .. can be just friends. But at one point they will fall for each other ... maybe temporarily. maybe at the wrong time or maybe too late. but maybe forever ...
~ Egy lány & egy fiú ... lehetnek "csak barátok". De egyszer egymásba is szerethetnek ... talán csak ideiglenesen. talán rosszkor vagy túl későn.de talán örökre ...


Distance never separates 2 hearts that really love each other :)
~ A távolság sosem választ el két szivet hogyha igazán szeretik egymást :)

Whenever i start feeling sad because I miss you, I remind myself how lucky I am to have you :)
~ Akármikor, mikor szomorú leszek azért, mert hiányzol, emlékeztetem magam arra hogy mekkora szerencsém van azért, hogy vagy nekem :)


Nobody will loves you more than I do.
~ Senki nem fog jobban szeretni nálam

It's funny how someone can break your heart BUT you can still love them with all the little pieces....
~ Vicces, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet,de te ennek ellenére még mindig szereted azokkal az apró darabokkal....

There’s something about you, my heart has been searching for...
~ Van benned valami, amit mindig keresett a szívem...

The hardest thing in love is falling out...
~A legnehezebb dolog a szerelemben az, ha ki kell szeretned valakiből. :(

Never again will my tears fall for you...
~Soha többé nem fogok könnyeket ejteni miattad...

A true friend sees your tears and fixes your hart
~Egy igaz barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet.

The real reason I'm over you is because now I see who you really are...
~Az igazi ok, az, hogy azért vagyok túl rajtad,mert most látom csak hogy ki is vagy valójában...

Sometimes when I say "oh I'm fine", I want someone to look into my eyes and say:"tell the truth!"
~Néha mikor azt mondom "Jól vagyok", azt akarom, hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt:"mondd az igazat!"

 

I forgive, but I never forget!
~Megbocsátok, de sosem felejtek!

 In dance there are no rules. If you're feeling the music, you can't go wrong! / Jamie King :)
~ A táncban nincsenek szabályok. Ha igazán érzed a zenét, nem csinálhatod rosszul :)

 

If a man doesn't remember his past, he has no future...
~ Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem ...

 

Memories seem like so long ago, the TiME always kills the Pain ...
~ Az emlékek olyan régieknek tűnnek ... az idő mindig megöli a fájdalmat ...


Someday, somehow, Our 2 worlds will be 1 again
~ Valamikor, valahogy, a két világunk újra eggyé válik majd...

 
Baby, you gotta belive me when I say I'm lost without you!
~ Hinned kell nekem, mikor azt mondom: elveszett vagyok nélküled ...

I have tried so not to give in
I have said to myself this affair never gonna go somewhere ..
~ Próbáltam nem beadni a derekamat,Mondogattam magamnak, hogy ez a viszony nem vezet sehová =(

 

I'm not like this and I won't be like that. If I were like this or that I wouldn't be what I am.
~ Nem vagyok ilyen és nem leszek olyan. Ha ilyen vagy olyan lennék, már nem lennék az ami vagyok.

 

You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume
~ Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez ..

 

Close your eyes, make a wish and blow out the candle-light ...
~ Csukd be a szemed, kívánj valamit, és fújd el a gyertyát ..

 

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!

 

I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...
~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ... ;(

 

I could stay awake just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
I could stay lost in this moment forever ...
~ Ébren maradnék, csak hogy halljam, ahogy lélegzel,
Nézni ahogy mosolyogsz, miközben alszol,
El tudnék veszni ebben a pillanatban, örökre ...

 

Friendship often ends in love, but love in friendship never..
~ A barátság gyakran végződik szerelemmel, de a szerelem barátsággal soha..

 

Everything i know about breaking hearts i learned from you...
~ Tőled tanultam mindent, amit az összetört szívekről tudok.

 

I need a bottle, I need some pills.
I need a friend, a shoulder to cry on,
a friend to depend on when life gets rough / Papa Roach /
~ Kell nekem egy üveg, kell néhány tabletta
Kell egy barát, egy váll, amin sírhatok,
egy barát akire számíthatok, mikor véget ér az élet


To see a World in a grain of sand
and a Heaven in a wild flower,
Eternity in an hour
and hold Infinity in the palm of your hand! / William Blake /
~ Egy homokszemben lásd meg a világot,
egy vadvirágban a fénylő eget,
egy órában az örökkévalóságot,
s tartsd a tenyeredben a végtelent!

 

Be the change you want to see in the world! /Exupéry/
~ Te magad légy a változás amit látni szeretnél a világban!

 

Life isn't measured by the number of breaths we take,
but by the moments that take our breath away
~ Életünket nem a lélegzetvételeink száma határozza meg,
hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzetünk
^^

 

When the doors of perception are cleansed,
things will appear as they are: infinite ... / Jim Morrison /
~ Ha az érzékelés ajtai megtisztulnának,
a dolgokat úgy látnánk, amilyenek valójában: végtelennek...

 

When our eyes meet this feeling inside me is more than I can take :)
~ Amikor a tekintetünk találkozik ez az érzés bennem több, mint amit el tudok viselni.

 

Love is like a roller coaster: you're scared to get on but when it's over you're screaming: let's go again! =)
~ A szerelem olyan, mint a hullámvasút; először félsz felülni rá, de mikor vége, azt kiáltod: menjünk még egyszer :)
 

 

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ...
 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

viagra generic release date

(RaymondDript, 2018.04.22 19:39)

http://anafloresi.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1621 http://bellemuro.com.au/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=807 http://bimpeaga.psc.gov.ph/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=108316 http://www.karlovackavina.rs/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2666 http://istheremore.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=87091 http://championhair.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26070 http://www.effebisolutions.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=49655 http://www.prospekt.ee/old/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=79639 http://www.sphere-ict.it/grace-energy1/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=116 http://www.termasdereyes.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=668056 http://fishcat.net/site/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=112975 http://royaltranslation.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=310584 http://itlearning-settat.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=20687 http://serov.ural-museum.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=164547 http://realinvestorsuniversity.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=594573 http://mobileservice.com.ve/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=940709 http://www.stonex.kg/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=175586 http://oldtennis.huset.no/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5799 http://byoungbfitness.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=361267 http://uralecologia.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=181202 http://www.gorgasali.edu.ge/geo/index.php/component/k2/itemlist/user/28290 http://www.fantasiapetroli.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=367054 http://www.hindusthanbank.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=204407 http://www.upstatedvd.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=149845 http://niloperez.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=415190 http://www.svmaip.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=33593 http://antillamotors.com.do/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=782013 http://eiwias.mas.ec/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4084 http://tovkp.rv.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15280 http://cdacom.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26283 http://www.thechildrensclinic.in/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=223387 http://www.mauroluigi.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=384474 http://www.latikana.lt/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1112 http://royalstar-uae.com?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16161 http://www.oceanoweb.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=696527 http://www.vienthongbinhduong.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48672 http://www.quadmanage.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8090 http://dkc1bg.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=150494 http://casaniloperez.com.uy/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=413669 http://ataanthem.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=741 http://webpage.ccchwc.edu.hk/index/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1290 http://www.tamukelo.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=31483 http://www.leptonenergysolutions.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1588398 http://www.moic.go.tz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=103804 http://zimson.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=549932 http://grecia24.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=46731 http://pappasurf.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15301 http://www.jellyfishcatering.co.za?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13456 http://stemillimited.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4086 http://coloradoenvironmentalsolutions.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22264

viagra without erectile dysfunction 3396

(AgustinOdoke, 2018.04.21 23:50)

3874 http://crfutbol.com/DesktopCostaRica/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=53957 http://melioristeducation.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=36079 http://universamba.tempsite.ws/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=77825 http://www.ecollegepost.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8099 http://www.hsambiente.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=630848 http://www.daziaa.com/store/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=201 http://ppid.esdm.jatimprov.go.id/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1247 http://wioninternet.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=28794 http://lave.kz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=160711 http://toyota-lefortovo.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4900 http://elitesportingclubcyp.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29337 http://activation.kingbee.vn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=189934 http://www.petcl.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18272 http://6atorila.bg/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6212 http://www.cuartaregion.cl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=694 http://www.thibado.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=254405 http://sadralight.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=862 http://www.360fotografije.rs/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1017 http://hpc-welt.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=40263 http://50.116.85.7/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=27615 http://paafinancial.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=524 http://dreamscloset.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=489137 http://www.pawsarl.es/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=193121 http://www.ecollegepost.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6640 http://condensareimmergas.ro/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3447013 http://marshallradio.com/eu/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13320 http://kinoe.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=31969 http://niloperez.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=410271 http://entrelacosdefamilias.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=389570 http://www.avancesystems.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=79668 http://solucionesswsnet.com/aviaservice/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12719 http://www.oriental-hs.com.hk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18426 http://www.manikini.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=132192 http://www.rioneportamarina.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=568407 http://monasri.gov.kh/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1584727 http://holyfamilykuru.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=447238 http://www.firstcallenterprisescorporation.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26882 http://www.eurochip.hr/shop/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=240974 http://www.churchdownpanthers.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8147 http://team-tk.at/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9192 http://www.scarf-home.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11670 http://www.ensb.edu.pe/certamen/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=391 http://www.newenglishway.it/public/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=118694 http://apirus-klinic.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=289463 http://jbdcdubai.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=555820 http://www.studiolegalecentore.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=743783 http://casaniloperez.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=410877 http://www.xn--b1afaabpadniiq6cffk6e.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=144973 http://www.sunseasons.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=145970 http://straight-talk.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25676 3250

online casinos real money usa

(AmwloHeast, 2018.04.13 08:24)

https://onlinecasinomansion24.com/ - casino online
<a href="https://onlinecasinomansion24.com/">online usa casinos</a> <a href="https://onlinecasinomansion24.com/">online casino games</a> <a href="https://onlinecasinomansion24.com/">online usa casinos</a>
<a href=" https://onlinecasinomansion24.com/ ">safe online casinos real money</a>

yue6ee2o

(Bretttrich, 2018.04.06 05:54)

wh0cd171976 <a href=http://tadalafil911.us.com/>Tadalafil</a> <a href=http://glucophage4you.us.com/>glucophage generic</a>

usa online casino

(AfufhHeast, 2018.04.05 14:03)

https://onlinecasino24.us.com - online casino
<a href="https://onlinecasino24.us.com">online casino</a>
<a href=" https://onlinecasino24.us.com ">party casino online</a>

buy tadalafil 490 mg

(EdwardSar, 2018.04.05 08:51)

Howdy! <a href=http://cialisopharmacy.com/>buy cialis online</a> great website http://cialisopharmacy.com

すべての buntube.net

(buntubhz, 2018.04.03 19:33)

<a href=http://buntube.net/>buntube net</a>
sex xxxxx bf ot bf girl.com a netinha novinh lman khan xxx vedio t fucked wap best desi .
http://www.h20proofapparel.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=buntube.net http://www.gzshunyun.com/903/redirect?url=buntube.net http://yuniverse.co.uk/__media__/js/netsoltrademark.php?d=buntube.net http://pfa.levexis.com/clarks/tman.cgi?tmad=c&tmcampid=11&tmplaceref=criteo&tmclickref=optional2&tmloc=http://buntube.net/ http://www.tegtk.cc/www_wzdq123_com/go.php?url=buntube.net http://happypainting.de/g.php?url=http://buntube.net http://sangil.net/free/bbs/board.cgi?id=bbs314&number=129-945.cgi&action=down_file&file=http://buntube.net/ http://spbvet.com/go.php?url=http://buntube.net/ http://club-a-h.com/m/redirect.php?url=buntube.net http://tickerpulse.com/redi/rect?url=http://buntube.net/ http://www.wwenews.us/link.php?url=buntube.net http://www.firstlightfinancial.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=buntube.net http://newenergi.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=buntube.net/top/ http://martinofamily.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=buntube.net/top/ http://randomactsofromance.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=buntube.net
india sherya r d indian blogspot xx lady सैक ge.in free download turbate art step mother hot m fatty mother t arage sex with .
<a href=http://buntube.net/>homepage</a>.
eathi naked mapoka videos dance lankan sex video play online ЩѓШі saniloin ki xxx vodiu samanthaxnx videos download xxx.vidos cleans femdon shoes outdoor sex video iekerk dancing videos do sex raped ena el culito de mecos c .
http://www.buntube.net/
bad xxx naked pa girl pokemon xxx jessie doct ee bowunload a & other anal fuck s il sex movie scol gell

over the counter viagra

(kkevgc, 2018.04.03 00:23)

<a href=http://canadan-pharmacy.com>viagra without prescription</a>
buy real pfizer viagra online http://canadan-pharmacy.com

buy deltasone pills 99 mg

(JoshuaLyday, 2018.04.02 05:25)

Hi there! <a href=http://prednisone-deltasone.party/>prednisone online</a> very good web site http://prednisone-deltasone.party

fifa 15 upl скачать

(garneufex, 2018.04.01 06:26)

Я думаю, Вы найдёте верное решение. Не отчаивайтесь.

---
Жаль, что сейчас не могу высказаться - очень занят. Но освобожусь - обязательно напишу что я думаю. скачать бутсы для fifa 15, fifa 15 скачать торрент 2017 а также <a href=http://15fifa.ru/raznoe-fifa-15/32-zvuk-fifa-15-mezhdunarodnye-kommentatory-skachat.html>fifa 15 комментаторы скачать</a> скачать fifa manager 15 русская версия

скачать fifa 15 на андроид

(garneufex, 2018.03.30 14:26)

Да, действительно. Всё выше сказанное правда. Можем пообщаться на эту тему. Здесь или в PM.

---
Я считаю, что Вы ошибаетесь. Пишите мне в PM, обсудим. игра fifa 15 скачать торрент, fifa 15 rus скачать торрент или <a href=http://15fifa.ru/>еа спортс</a> скачать origin для fifa 15 бесплатно

viagra without stimulation 5978

(AgustinOdoke, 2018.03.30 04:41)

3328 http://bit.ly/2u4gLCn http://bit.ly/2u35XEL http://bit.ly/2u4dd31 http://bit.ly/2u3DO05 http://bit.ly/2u30C0b http://bit.ly/2tYMULy http://bit.ly/2u3Lwav http://bit.ly/2u1xCWH http://bit.ly/2tYPoJS http://bit.ly/2u8fbQ8 5473

fifa 15 ultimate team на андроид скачать

(garneufex, 2018.03.27 05:22)

Вы допускаете ошибку. Пишите мне в PM, поговорим.

---
Ты знаешь мое мнение fifa 15 скачать на андроид бесплатно полная, скачать приложение origin для fifa 15 а также <a href=http://15fifa.ru/>официальный сайт fifa</a> fifa 15 патч скачать торрент

fifa 15 all russian football торрент скачать

(garneufex, 2018.03.25 08:56)

По моему мнению Вы не правы. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, поговорим.

---
По моему мнению Вы не правы. Я уверен. Пишите мне в PM, пообщаемся. скачать фифа 15 ультимейт тим на пк, скачать fifa 15 pdalife и <a href=http://15fifa.ru/skachat-fifa-15/28-fifa-15-ultimate-team-by-ea-sports-v107-sportivnyy-simulyator-ios-511-rus.html>скачать fifa 15 на ios</a> скачать fifa 15 rus pc

generic Viagra available

(Thomasorden, 2018.03.25 04:05)

generic drugs <a href=http://viagra-generics.us/#9059>viagra generic walmart</a> Viagra generic <a href=http://viagra-generics.us/#5975>buy generic viagra</a>

fifa 15 ultimate team на андроид скачать

(garneufex, 2018.03.24 03:44)

Очень полезная информация

---
Браво, очень хорошая мысль скачать fifa 15 v 1.0, скачать фифа 15 модингвей торрент на пк или <a href=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/>fifa 15 скачать ключ</a> скачать фифа 15 прямая ссылка на пк

Кто стабильный онлайн дабы форуме?

(JerryHaugs, 2018.02.17 17:38)

Привет! Что средний онлайн для форуме?
Я вот сайт сделал :) <a href=http://dietonika.cf>http://icqdownload.tk/</a>

fifa 15 new season скачать

(tafedova, 2018.02.01 07:20)

баян!

---
Замечательно, весьма ценная информация fifa 15 upl скачать торрент, скачать fifa 15 mobile и <a href=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html>скачать кряк для fifa 15</a> fifa 15 скачать торрент pc без origin

купить рецепт врача на лекарство в москве

(Ekladuefuh, 2018.01.27 05:55)

Заполучить больничный лист в муниципальной поликлинике становится все более и более проблематично. Бесконечные очереди, пусть даже и электронные, ожидание вердикта и предварительный медицинский осмотр сделали прием у врача не лечением, а мучением. Не секрет, что большинство посещений государственной клиники связано именно с больничными листами, а точнее с их выдачей.Но, поверьте, иногда (да практически всегда) выгоднее и морально и физически этот злополучный лист купить, чем получить честным путем.

<a href=http://mymedcentr.ru/><img>http://nasha-clinika24.ru/images/logo.png</img></a>
http://mymedcentr.ru/
http://mymedcentr.ru/Kontakty.html

<a href=http://mymedcentr.ru/bolnichnyj/zao/krylatskoe.html>больничный лист купить официально в поликлинике цены</a>
<a href=http://mymedcentr.ru/Kontakty.html>купить рецепт на лекарство</a>

официальный больничный лист с подтверждением купить
купить больничный лист клинике
как купить рецепт на лекарства в германии

Hamilton drafting table parts

(baggillioli, 2018.01.05 01:40)

<a href="http://nothernspinz.co">casino norge</a>, http://nothernspinz.co - casino norge, http://nothernspinz.co - norske nettcasinoer


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Következő »