Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mindenféle angol idézet magyar forditással:)

2008.09.25

Love is like water: you can fall into it, you can drown in it.. but you can't live without it
~ A szerelem olyan, mint a víz. Beleeshetsz, akár bele is fulladhatsz.. mégsem tudsz élni nélküle! :)


He caught my glance & smiled back. Does he know he caught my heart as well? :)
~ Elkapta a pillantásomat és visszamosolygott.. de vajon tudja hogy a szívemet is megkapta ezzel?

Meeting you was my fate, becoming your friend was my choice, but falling in love with you was without my control
~ Találkozni veled - ez volt a sorsom, a barátoddá válni - ez a döntésem volt, de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlott

Everytime people ask me: " are you two going out ? "
... you don't realize how painful it's to reply " no, we're just friends "
~ Ahányszor az emberek megkérdezik: " ti ketten jártok? "
el sem tudod képzelni, milyen fájdalmas azt mondani " nem, csak barátok vagyunk


We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it :)
~ Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert :)

It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
~ Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!

Love is like an earthquake: unpredictable; a little bit scary; but when the hard part is over, you realize how truly lucky you are!

~ A szerelem olyan, mint egy földrengés: kiszámíthatatlan, kissé ijesztő, de mikor már túl vagy a nehezén, rájössz hogy mennyire szerencsés is vagy :)

Love is only a chapter in a guy's life but to a girl, it's the whole book :)
~ A szerelem csak egy fejezet a fiú életében, de a lány számára ez az

egész könyv ..

It's amazing how much pain you have caused me.
What's even more amazing is that i still love you anyway ..
~ Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged..

I don't understand why your heart doesn't do what your mind tells it to
~ Nem értem hogy a szíved miért nem azt teszi, amit az eszed súg neki

To the world you are just 1 person, but to one person you can mean the whole world :)
~ Te a világnak csak egy ember vagy, de valakinek te jelentheted az egész világot!

If you were a tear in my eye, i would never cry for fear of losing you!
~ 'Ha könnycsepp lennél a szememben, sohasem sírnék, nehogy elveszítselek' ..

I never felt the feeling that i'm feeling now that i don't hear your voice, what i wouldn't give to have you lying by my side
~ Sose éreztem ezt, amit most, hogy nem hallom a hangod, mit meg nem adnék hogy itt legyél mellettem

Love me for who I am now & not what i was!
~ Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam...

Never leave someone you love for a person you like, because he will leave you for a person he loves!
~ Soha ne hagyj el olyat, akibe szerelmes vagy, olyanért aki tetszik neked, mert aki tetszik neked, az majd elhagy olyanért, akibe szerelmes!

I don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens :)
~ Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom h boldog legyek .. mert az vagyok :)

A girl & a guy .. can be just friends. But at one point they will fall for each other ... maybe temporarily. maybe at the wrong time or maybe too late. but maybe forever ...
~ Egy lány & egy fiú ... lehetnek "csak barátok". De egyszer egymásba is szerethetnek ... talán csak ideiglenesen. talán rosszkor vagy túl későn.de talán örökre ...


Distance never separates 2 hearts that really love each other :)
~ A távolság sosem választ el két szivet hogyha igazán szeretik egymást :)

Whenever i start feeling sad because I miss you, I remind myself how lucky I am to have you :)
~ Akármikor, mikor szomorú leszek azért, mert hiányzol, emlékeztetem magam arra hogy mekkora szerencsém van azért, hogy vagy nekem :)


Nobody will loves you more than I do.
~ Senki nem fog jobban szeretni nálam

It's funny how someone can break your heart BUT you can still love them with all the little pieces....
~ Vicces, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet,de te ennek ellenére még mindig szereted azokkal az apró darabokkal....

There’s something about you, my heart has been searching for...
~ Van benned valami, amit mindig keresett a szívem...

The hardest thing in love is falling out...
~A legnehezebb dolog a szerelemben az, ha ki kell szeretned valakiből. :(

Never again will my tears fall for you...
~Soha többé nem fogok könnyeket ejteni miattad...

A true friend sees your tears and fixes your hart
~Egy igaz barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet.

The real reason I'm over you is because now I see who you really are...
~Az igazi ok, az, hogy azért vagyok túl rajtad,mert most látom csak hogy ki is vagy valójában...

Sometimes when I say "oh I'm fine", I want someone to look into my eyes and say:"tell the truth!"
~Néha mikor azt mondom "Jól vagyok", azt akarom, hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt:"mondd az igazat!"

 

I forgive, but I never forget!
~Megbocsátok, de sosem felejtek!

 In dance there are no rules. If you're feeling the music, you can't go wrong! / Jamie King :)
~ A táncban nincsenek szabályok. Ha igazán érzed a zenét, nem csinálhatod rosszul :)

 

If a man doesn't remember his past, he has no future...
~ Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem ...

 

Memories seem like so long ago, the TiME always kills the Pain ...
~ Az emlékek olyan régieknek tűnnek ... az idő mindig megöli a fájdalmat ...


Someday, somehow, Our 2 worlds will be 1 again
~ Valamikor, valahogy, a két világunk újra eggyé válik majd...

 
Baby, you gotta belive me when I say I'm lost without you!
~ Hinned kell nekem, mikor azt mondom: elveszett vagyok nélküled ...

I have tried so not to give in
I have said to myself this affair never gonna go somewhere ..
~ Próbáltam nem beadni a derekamat,Mondogattam magamnak, hogy ez a viszony nem vezet sehová =(

 

I'm not like this and I won't be like that. If I were like this or that I wouldn't be what I am.
~ Nem vagyok ilyen és nem leszek olyan. Ha ilyen vagy olyan lennék, már nem lennék az ami vagyok.

 

You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume
~ Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez ..

 

Close your eyes, make a wish and blow out the candle-light ...
~ Csukd be a szemed, kívánj valamit, és fújd el a gyertyát ..

 

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!

 

I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...
~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ... ;(

 

I could stay awake just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
I could stay lost in this moment forever ...
~ Ébren maradnék, csak hogy halljam, ahogy lélegzel,
Nézni ahogy mosolyogsz, miközben alszol,
El tudnék veszni ebben a pillanatban, örökre ...

 

Friendship often ends in love, but love in friendship never..
~ A barátság gyakran végződik szerelemmel, de a szerelem barátsággal soha..

 

Everything i know about breaking hearts i learned from you...
~ Tőled tanultam mindent, amit az összetört szívekről tudok.

 

I need a bottle, I need some pills.
I need a friend, a shoulder to cry on,
a friend to depend on when life gets rough / Papa Roach /
~ Kell nekem egy üveg, kell néhány tabletta
Kell egy barát, egy váll, amin sírhatok,
egy barát akire számíthatok, mikor véget ér az élet


To see a World in a grain of sand
and a Heaven in a wild flower,
Eternity in an hour
and hold Infinity in the palm of your hand! / William Blake /
~ Egy homokszemben lásd meg a világot,
egy vadvirágban a fénylő eget,
egy órában az örökkévalóságot,
s tartsd a tenyeredben a végtelent!

 

Be the change you want to see in the world! /Exupéry/
~ Te magad légy a változás amit látni szeretnél a világban!

 

Life isn't measured by the number of breaths we take,
but by the moments that take our breath away
~ Életünket nem a lélegzetvételeink száma határozza meg,
hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzetünk
^^

 

When the doors of perception are cleansed,
things will appear as they are: infinite ... / Jim Morrison /
~ Ha az érzékelés ajtai megtisztulnának,
a dolgokat úgy látnánk, amilyenek valójában: végtelennek...

 

When our eyes meet this feeling inside me is more than I can take :)
~ Amikor a tekintetünk találkozik ez az érzés bennem több, mint amit el tudok viselni.

 

Love is like a roller coaster: you're scared to get on but when it's over you're screaming: let's go again! =)
~ A szerelem olyan, mint a hullámvasút; először félsz felülni rá, de mikor vége, azt kiáltod: menjünk még egyszer :)
 

 

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ...
 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

cialis 20 mg 3742

(Joshuafetly, 2018.05.14 05:20)

cialis 20mg http://cialisrt.us/#9231 - cialis 20 mg

viagra without subscription 3881

(TylerBab, 2018.05.14 03:31)

viagra without a doctor prescription paypal <a href=http://viagrawithoutdocpresc.accountant/#109>viagra without a doctor prescription</a> viagra without a doctor prescription usa

viagra without a doctor 1136

(Joshuafetly, 2018.05.13 04:07)

viagra without a doctor prescription http://viagrawithoutdocpresc.accountant/#5827 - viagra without a doctor prescription online pharmacies

cialis 20 mg 98337

(RichardToimi, 2018.05.13 03:26)

cialis 20mg <a href=http://cialisrt.us/#2003>cialis 20 mg</a> cialis 20 mg

viagra without a doctors approval 54017

(Williamsmund, 2018.05.12 09:38)

viagra without stimulation <a href=http://viagrawithoutdocpresc.accountant/#644>viagra without a doctor prescription online</a> viagra without a doctor prescription online

cialis 20 mg 76858

(TylerBab, 2018.05.12 09:33)

cialis 20mg <a href=http://cialisrt.us/#3521>tadalafil 20 mg</a> cialis 20 mg

buy cialis online 83905

(StevenLiect, 2018.05.12 07:36)

online cialis <a href=http://cialishg.us/#9667>buy cialis online</a> cialis generico online

viagra without a doctor 7007

(TylerBab, 2018.05.11 16:28)

viagra without ed <a href=http://viagrawithoutdocpresc.accountant/#4781>viagra without a doctor's prescription</a> sildenafil without a doctor's prescription

Emajelo

(Reiche, 2018.05.11 04:01)

<a href=http://healthproblemsnews.com/>healthproblemsnews.com</a>

cialis on line no pres 62246

(StevenLiect, 2018.05.11 03:42)

cialis <a href=http://cialishg.us/#8561>cheap cialis</a> cialis

AIDS Truck

(aids-truck, 2018.05.11 01:09)

Viele Menschen fragen sich, wie Sie das Bactefort, in den Körper zu bekommen. Das Medikament hat eine komplexe Wirkung auf die meisten der inneren Organe: Rückzug von Würmern in jeder Phase, vom Ei bis zum erwachsenen Wurm. Zerstörung von Bakterien und Viren. Die Wiederherstellung des Mikroflora im Verdauungstrakt. Stabilisierung der Nieren Arbeit. Stärkung des Immunsystems. Abschminktücher (Muskeln, Schleimhäute) und Blutprodukte von dem Parasiten Aktivität. <a href=http://de.pluspedia.org/wiki/Aids-Truck>http://de.pluspedia.org/wiki/Aids-Truck</a> Fordern sie Tinedol heute mit einem rabatt von -50% und stellen sie sicher, dass die wirksamkeit einer woche nach der anwendung. Tinedol ist ein medikament gegen fußpilz, der kommt in form von creme. Es ist ein kosmetisches werkzeug für die pflege der haut der füße. Empfohlen von dermatologen für die behandlung der infektion mit dem fußpilz. Creme Tinedol hilft, um loszuwerden, pilzinfektionen der nägel und der haut.

cialis generico online 26858

(StevenLiect, 2018.05.09 11:28)

cialis online <a href=http://cialishg.us/#8967>buy cialis online</a> cialis online

Stature sleazy sldnfl without pharmaceutical

(ZharlesGAX, 2018.05.08 21:52)

viagra 5 mg coupon board index
http://xlviagracan.com - viagra for sale ramipril viagra
<a href="http://xlviagracan.com">viagra for sale</a> - viagra levitra viagra different types
viagra viagra celebrex best price

canadian pharmacy viagra

(euxmvz, 2018.05.08 21:28)

<a href=http://canadian-pharman.com>buy viagra in canada</a>
is viagra a controlled substance in usa
teva canada viagra generic http://canadian-pharman.com

viagra without a doctor prescription from canada

(Robertsew, 2018.05.08 20:50)

viagra without a doctor prescription paypal <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#8125>viagra without a doctor prescription</a> viagra without insurance <a href=http://viagrawithoutdoctorprescr.today/#6620>viagra without prescription</a>

Pre-eminence tight-fisted sldnfl without dose

(Tyzonatten, 2018.05.08 20:43)

trackback komentiraj viagra
http://viagrawithoutdoctorpharm.com - viagra without a doctor prescription viagra and ejacukation
<a href="http://viagrawithoutdoctorpharm.com">viagra without a doctor prescription</a> - viagra 20mg pills faq
viagra buy last post

viagra without a doctor prescription online 6094

(AgustinOdoke, 2018.05.06 13:57)

3664 http://www.istitutocampano.it/sito/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1038 http://forum.fedecovera.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=307708 http://www.rutulicantores.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=686766 http://afroems.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15101 http://paafinancial.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=600 http://quickemblems.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=762060 http://greenafricaenergy.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=53694 http://doanthanhnien.dcs.vn/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1985654 http://www.autoteilegebraucht.eu/shop/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4824 http://capriceofmykonos.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1236 http://www.leptonenergysolutions.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1584484 http://provensid.com.ar/SACIF/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1361 http://shpora-100.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34118 http://cursos.encuentra.com/cms/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=250192 http://bbsmotori.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=107937 http://www.repasolare.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=387873 http://www.unicesar.edu.co/admisiones/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=134 http://carlosdesign.com.br/cruzazul.com.br/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1233 http://stiangi.si/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=816513 http://agenzia.versolarte.it/Old/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6929 http://3fmedia.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=105878 http://liderlh.com.br/2012/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=116 http://www.safeflameon.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9234 http://www.profkom.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25473 http://pursuingdestiny.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22425 http://docs.tecbased.com/tecbased.com_corrigir/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=107941 http://briskmethods.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=340706 http://championhair.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25876 http://www.iceoplexsimivalley.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13945 http://halohairbasingstoke.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24153 http://tiendaropadeninos.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=907013 http://www.idea-rt.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4442 http://www.newage.re/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7431 http://sigmaclub-ui.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=199560 http://www.costadiesel.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4494 http://www.presepepiumazzo.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=322629 http://matinbank.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1362992 http://vidacor.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17300 http://www.ubiqueict.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=386435 http://www.abocministries.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=74597 http://www.goldwellnessacademy.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4407 http://www.vaticanroom.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=170091 http://solotoner.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=301516 http://fs-dbryansk.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23054 http://www.prestacom-pa.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=36375 http://www.bepex.co.il/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4238 http://www.pruritas.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2158 http://www.btobaby.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=139217 http://adgiloilo.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10657 http://142-4-9-44.unifiedlayer.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=486871 2294

viagra without a doctor prescription 1973

(AgustinOdoke, 2018.05.04 16:03)

6639 http://www.pandoraestelle.altervista.org/index/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3908 http://www.anpana.it/cms/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=756 http://www.areapostel.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=401636 http://emcollc.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=958816 http://www.kancom.kiev.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1707 http://www.syac-businesscentre.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=630641 http://dominionuniversity.edu.ng/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3830 http://www.orphanaid.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1522 http://www.videomatrimonioverona.com/demo2/joomla-pages-ii/user-profile/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13763 http://www.farmaciedeigolfi.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=452399 http://alepas.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=61484 http://www.avancesystems.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=75977 http://www.evolutecno.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=75473 http://ukrfun.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=38720 http://academia.vinnica.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6426 http://www.aiirinascimento.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2054 http://www.gilanfx.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26648 http://nu-heat.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=232960 http://srdjenas.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1564 http://www.sc-chateau-malleprat.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8396 http://bonbons-gourmands-personnalises.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=30610 http://kuban-collector.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=223808 http://forum.mer.jo/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=17221 http://www.jmc.utfsm.cl/casino/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=43718 http://www.pilatesundici.com/httpdocs/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=800 http://krilov-nn.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=199678 http://www.angiservice.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3815 http://theoffice.ng/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10250 http://www.newenglishway.it/public/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=118710 http://siagard.com/sec/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=949 http://zhaluzi-bel.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=184979 http://kinoe.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32206 http://nba-referees-wired.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=27947 http://indumentariadipa.com.ar/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=63759 http://tatianilima.com.br/kabana/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1260 http://anime.kaze.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=242991 http://edimbc.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=14454 http://fathom.asburyumcmadison.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1490883 http://emow.cl/2011/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32001 http://www.wxdake.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=94121 http://noveltyhomoeo.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32642 http://www.gubska.lv/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12014 http://www.mehrizan.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3156 http://annyol.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=966 http://www.transcares.com/web/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=216258 http://royalfoodmarket.us/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25868 http://apexschools.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=11925 http://www.abocministries.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=74731 http://manofaran.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=29557 http://tcemedical.pl/rehas/index.php/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1074 9821

generic viagra

(RaymondDript, 2018.05.04 11:15)

generic viagra prices <a href=http://viagra-generics.us/#5681>viagra generic</a> viagra generic walmart <a href=http://viagra-generics.us/#6099>viagra generic brand</a>

JOKER333 สมัครง่าย | เล่นง่าย ชัวร์ 100% m.joker333.com ไม่โกง

(DennisRhism, 2018.05.03 01:49)

ดาวน์โหลด ติดตั้ง JOKER333 เกมส์สล็อตมือถือ เกมส์ยิงปลามาใหม่สุดฮิต 2018 มาแรงที่สุดในไทยสมาชิกกว่า 5 แสนคน
<a href=http://m.joker333.com><u><b>joker333</b></u></a>
สมัคร JOKER333 เล่นสล็อตมือถือ สมัครใหม่รับโบนัส 500 เปิดบริการทุกวัน ติดต่อทีมงานได้ 24 ชม.ค่ะ. JOKER333 คาสิโนออนไลน์ ใหม่ล่าสุด
เพิ่มเกมส์ใหม่พร้อมให้บริการ 24 ชม. อยากแนะนำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมส์คาสิโนออนไลน์ JOKER333 เว็ปการพนันออนไลน์อันดับ 1 แอฟเกมมือถือ
เด็ดพร้อมกับมีเกมส์มากมายไม่ว่าจะเป็น เกมส์ยิงปลา , บาคาร่า , สล็อตออนไลน์ JOKER333 เกมยิงปลา JOKER333 ยอดนิยมเล่นผ่านมือถือ รับโบนัสสูงสุด 50000บาท
<a href=http://m.joker333.com><u><b>ดาวน์โหลด joker game</b></u></a>
JOKER333 - ผู้ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ JOKER333 ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ โดยจะเน้นเฉพาะลูกค้าที่ชื่นชอบการเล่นเกมการพนัน
บนแพลตฟอร์มของอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ลองเลยวันนี้ เปิดยูสใหม่ JOKER333 รับโบนัสพิเศษจากเรา คลิกเลย.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Következő »