Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mindenféle angol idézet magyar forditással:)

2008.09.25

Love is like water: you can fall into it, you can drown in it.. but you can't live without it
~ A szerelem olyan, mint a víz. Beleeshetsz, akár bele is fulladhatsz.. mégsem tudsz élni nélküle! :)


He caught my glance & smiled back. Does he know he caught my heart as well? :)
~ Elkapta a pillantásomat és visszamosolygott.. de vajon tudja hogy a szívemet is megkapta ezzel?

Meeting you was my fate, becoming your friend was my choice, but falling in love with you was without my control
~ Találkozni veled - ez volt a sorsom, a barátoddá válni - ez a döntésem volt, de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlott

Everytime people ask me: " are you two going out ? "
... you don't realize how painful it's to reply " no, we're just friends "
~ Ahányszor az emberek megkérdezik: " ti ketten jártok? "
el sem tudod képzelni, milyen fájdalmas azt mondani " nem, csak barátok vagyunk


We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it :)
~ Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert :)

It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
~ Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!

Love is like an earthquake: unpredictable; a little bit scary; but when the hard part is over, you realize how truly lucky you are!

~ A szerelem olyan, mint egy földrengés: kiszámíthatatlan, kissé ijesztő, de mikor már túl vagy a nehezén, rájössz hogy mennyire szerencsés is vagy :)

Love is only a chapter in a guy's life but to a girl, it's the whole book :)
~ A szerelem csak egy fejezet a fiú életében, de a lány számára ez az

egész könyv ..

It's amazing how much pain you have caused me.
What's even more amazing is that i still love you anyway ..
~ Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged..

I don't understand why your heart doesn't do what your mind tells it to
~ Nem értem hogy a szíved miért nem azt teszi, amit az eszed súg neki

To the world you are just 1 person, but to one person you can mean the whole world :)
~ Te a világnak csak egy ember vagy, de valakinek te jelentheted az egész világot!

If you were a tear in my eye, i would never cry for fear of losing you!
~ 'Ha könnycsepp lennél a szememben, sohasem sírnék, nehogy elveszítselek' ..

I never felt the feeling that i'm feeling now that i don't hear your voice, what i wouldn't give to have you lying by my side
~ Sose éreztem ezt, amit most, hogy nem hallom a hangod, mit meg nem adnék hogy itt legyél mellettem

Love me for who I am now & not what i was!
~ Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam...

Never leave someone you love for a person you like, because he will leave you for a person he loves!
~ Soha ne hagyj el olyat, akibe szerelmes vagy, olyanért aki tetszik neked, mert aki tetszik neked, az majd elhagy olyanért, akibe szerelmes!

I don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens :)
~ Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom h boldog legyek .. mert az vagyok :)

A girl & a guy .. can be just friends. But at one point they will fall for each other ... maybe temporarily. maybe at the wrong time or maybe too late. but maybe forever ...
~ Egy lány & egy fiú ... lehetnek "csak barátok". De egyszer egymásba is szerethetnek ... talán csak ideiglenesen. talán rosszkor vagy túl későn.de talán örökre ...


Distance never separates 2 hearts that really love each other :)
~ A távolság sosem választ el két szivet hogyha igazán szeretik egymást :)

Whenever i start feeling sad because I miss you, I remind myself how lucky I am to have you :)
~ Akármikor, mikor szomorú leszek azért, mert hiányzol, emlékeztetem magam arra hogy mekkora szerencsém van azért, hogy vagy nekem :)


Nobody will loves you more than I do.
~ Senki nem fog jobban szeretni nálam

It's funny how someone can break your heart BUT you can still love them with all the little pieces....
~ Vicces, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet,de te ennek ellenére még mindig szereted azokkal az apró darabokkal....

There’s something about you, my heart has been searching for...
~ Van benned valami, amit mindig keresett a szívem...

The hardest thing in love is falling out...
~A legnehezebb dolog a szerelemben az, ha ki kell szeretned valakiből. :(

Never again will my tears fall for you...
~Soha többé nem fogok könnyeket ejteni miattad...

A true friend sees your tears and fixes your hart
~Egy igaz barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet.

The real reason I'm over you is because now I see who you really are...
~Az igazi ok, az, hogy azért vagyok túl rajtad,mert most látom csak hogy ki is vagy valójában...

Sometimes when I say "oh I'm fine", I want someone to look into my eyes and say:"tell the truth!"
~Néha mikor azt mondom "Jól vagyok", azt akarom, hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt:"mondd az igazat!"

 

I forgive, but I never forget!
~Megbocsátok, de sosem felejtek!

 In dance there are no rules. If you're feeling the music, you can't go wrong! / Jamie King :)
~ A táncban nincsenek szabályok. Ha igazán érzed a zenét, nem csinálhatod rosszul :)

 

If a man doesn't remember his past, he has no future...
~ Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem ...

 

Memories seem like so long ago, the TiME always kills the Pain ...
~ Az emlékek olyan régieknek tűnnek ... az idő mindig megöli a fájdalmat ...


Someday, somehow, Our 2 worlds will be 1 again
~ Valamikor, valahogy, a két világunk újra eggyé válik majd...

 
Baby, you gotta belive me when I say I'm lost without you!
~ Hinned kell nekem, mikor azt mondom: elveszett vagyok nélküled ...

I have tried so not to give in
I have said to myself this affair never gonna go somewhere ..
~ Próbáltam nem beadni a derekamat,Mondogattam magamnak, hogy ez a viszony nem vezet sehová =(

 

I'm not like this and I won't be like that. If I were like this or that I wouldn't be what I am.
~ Nem vagyok ilyen és nem leszek olyan. Ha ilyen vagy olyan lennék, már nem lennék az ami vagyok.

 

You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume
~ Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez ..

 

Close your eyes, make a wish and blow out the candle-light ...
~ Csukd be a szemed, kívánj valamit, és fújd el a gyertyát ..

 

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!

 

I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...
~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ... ;(

 

I could stay awake just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
I could stay lost in this moment forever ...
~ Ébren maradnék, csak hogy halljam, ahogy lélegzel,
Nézni ahogy mosolyogsz, miközben alszol,
El tudnék veszni ebben a pillanatban, örökre ...

 

Friendship often ends in love, but love in friendship never..
~ A barátság gyakran végződik szerelemmel, de a szerelem barátsággal soha..

 

Everything i know about breaking hearts i learned from you...
~ Tőled tanultam mindent, amit az összetört szívekről tudok.

 

I need a bottle, I need some pills.
I need a friend, a shoulder to cry on,
a friend to depend on when life gets rough / Papa Roach /
~ Kell nekem egy üveg, kell néhány tabletta
Kell egy barát, egy váll, amin sírhatok,
egy barát akire számíthatok, mikor véget ér az élet


To see a World in a grain of sand
and a Heaven in a wild flower,
Eternity in an hour
and hold Infinity in the palm of your hand! / William Blake /
~ Egy homokszemben lásd meg a világot,
egy vadvirágban a fénylő eget,
egy órában az örökkévalóságot,
s tartsd a tenyeredben a végtelent!

 

Be the change you want to see in the world! /Exupéry/
~ Te magad légy a változás amit látni szeretnél a világban!

 

Life isn't measured by the number of breaths we take,
but by the moments that take our breath away
~ Életünket nem a lélegzetvételeink száma határozza meg,
hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzetünk
^^

 

When the doors of perception are cleansed,
things will appear as they are: infinite ... / Jim Morrison /
~ Ha az érzékelés ajtai megtisztulnának,
a dolgokat úgy látnánk, amilyenek valójában: végtelennek...

 

When our eyes meet this feeling inside me is more than I can take :)
~ Amikor a tekintetünk találkozik ez az érzés bennem több, mint amit el tudok viselni.

 

Love is like a roller coaster: you're scared to get on but when it's over you're screaming: let's go again! =)
~ A szerelem olyan, mint a hullámvasút; először félsz felülni rá, de mikor vége, azt kiáltod: menjünk még egyszer :)
 

 

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ...
 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

yplnhjeydymy

(vlfgpr, 2018.07.29 03:22)

<a href=http://canadian-pharman.com>online pharmacy viagra</a>
viagra online purchase canada http://canadian-pharman.com

биткоин купить монету

(Wilburexted, 2018.07.27 14:03)

купить криптовалюту за webmoney купить биткоины с карты без смс http://www.italset.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=385282 биткоин купить киев http://www.cooplareggia.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=943147 биткоин купить киев
rwtuiu6

Ребёнок — это сегодня наше современное сегодняшнее и грядущее

(Donaldmycle, 2018.07.26 10:49)

Детский веб-сайт, основан сознательно в интересах Всех вас и для ваших деток. Основополагающей идеей мероприятия выделяется - время препровождения с толком, весело и удовольствием. Надеемся смотреть детский онлайн-проект будет занимательно совершенно не только лишь молодым матерям, но и видавший виды опекунам с опытом. Хочется, чтобы этот детский сайт стал вам лично прочным другом и подсказчиком.
Поподробнее:
<a href=http://alawer.ru/psihologija/vospitanie-nespokojnogo-malysha.html>дети маленькие</a>

windows update reappearing

(Brandoneruct, 2018.07.25 11:28)

windows vista configuring updates stuck windows update folder xp why do windows update take up so much space script for windows updates windows security essentials virus update descargar apple software update para windows 7 gratis windows help sound problems downloading windows support software for bootcamp update path environment variable windows 7 microsoft wireless keyboard support e0434f4d windows update windows xp automatic updates turn off windows xp home edition reinstall without cd itunes windows update library windows 7 64 bit cannot install windows updates

video not supported by windows movie maker [url=http://support-microsoft-help.com/ups-support-windows-2000/18113-2018-08-07.php]how do i turn on windows update[/url] windows activation update.exe windows 7 [url=http://supporter-windows.com/windows-update-error-70424/3647-2016-10-08.php]update cracked version windows 7[/url] windows xp will not install service pack 3 [url=http://assistwindows.com/windows-7-trim-support-raid-0/19335-2018-09-19.php]windows anytime upgrade downloading updates[/url] when is microsoft dropping support for windows xp [url=http://support-microsoft-tools.com/download-arabic-language-support-full-for-windows-mobile-61/15173-2018-03-15.php]verify windows update installed[/url] windows 8 scheduled updates [url=http://supporterwindows.com/uninstall-windows-indexing-service/8649-2017-06-19.php]windows 8 usb driver updates[/url]

windows vista home premium configuring updates stage 3 of 3 formats supported by windows media player 12 c# windows service runinstaller error number 0x80072f78 windows update windows update internet explorer 8 vista windows xp service pack 3 installation fails windows 98 dial up networking update uninstall windows service server 2008 r2 windows xp driver free update download windows xp professional update

windows media player update for xp 11 [url=http://assist-windows.com/windows-installer-package-xp-service-pack-3/4245-2016-10-08.php]windows server 2003 sp2 windows update[/url] wireshark windows wireless help [url=http://assist-windows.com/update-xperia-x1-windows-7/11612-2017-10-16.php]cache windows updates squid[/url] windows 7 does not boot after installing updates [url=http://support-microsoft-help.com/update-local-group-policy-windows-7/9254-2017-07-26.php]creating a windows help file[/url] ati radeon hd 3200 driver update windows 7 [url=http://help-windows.com/telecharger-downloadhelper-gratuit-pour-windows-7/12073-2017-11-16.php]does reinstalling windows xp delete my files[/url] windows update boot camp [url=http://support-windows.com/reinstalling-windows-how-do-i-recover-files/5223-2016-12-24.php]update windows server 2012 product key[/url]

windows 7 update freezes at loading personal settings how to backup the windows xp updates cannot install any windows updates unable to access windows update in windows 7 format and reinstalling windows xp

ремень с ножами в пряжке

(JasonDob, 2018.07.23 06:20)

ремни мужские кожаные для джинсов как почистить белый кожаный ремень на часах http://home.mehrsa.org/user/Thomaselirm/ кожаные ремни спб где купить кожаный ремень кожаный ремень с латунной пряжкой
интернет магазин кожаных ремней ремень офицерский кожаный с латунной пряжкой ремень гуччи мужской http://forum.gorod-skidok.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=441103 ремень с пряжкой автомат ремень ручной работы из кожи купить кожаный ремень цена

памятник на могилу юноше погибшему образцы фото

(ArthurPah, 2018.07.23 06:13)

куда ставить памятник на могилу http://bbs.beiww.com/home.php?mod=space&uid=858111&do=profile&from=space материалы на изготовление памятника на могилу очень красивые памятники на могилу фото памятников на могилу казахов памятники на могилу с цветами фото и цены http://newpcgame.ru/user/Rubennuace/ памятники на могилу мастерская rod ru купить памятник на могилу в хабаровске памятники на могилу лен.обл
памятник на могилу в краснодаре контакты памятники на могилу фото и цены новочеркасск http://online-game.su/user/Rubenswids/ заказать памятник на могилу в минске заказать памятник на могилу в саратове памятники на могилу в нижнем новгороде цены из мраморной крошки памятники из мрамора на могилу с изображением креста памятники на могилу рекомндации

Производственная СВ компания "Триада" предлагает

(Victordob, 2018.07.22 18:49)

Изготовлениесветодиодных табло валют, бегущих строк, табло для АЗС ,http://ledbelgorod.ru

расписание и стоимость авиабилетов украина лас пальмас

(Donaldhen, 2018.07.22 09:23)

когда дешевле купить авиабилеты в крым пермь сочи авиабилеты цена билета на самолет из хабаровска в благовещенск виза в канаду нужно ли покупать билет на самолет белгород варшава авиабилеты прямой рейс харьков стамбул авиабилеты турецкие авиалинии дешевые авиабилеты москва симферополь москва цены как зарегистрировать билет на самолет через интернет видео y билет на самолет в аэрофлота горячие билеты на самолет краснодар москва дешевые авиабилеты из красноярска в питер субсидированные авиабилеты для сопровождающих инвалидов регион 24 авиабилеты бронирование имеют ли силу электронные билеты на самолет детский qый билет на самолет до скольки лет

стоимость авиабилета челябинск ираклион и екатеринбург ираклион http://aes.jcweb.us/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=501027 стоимость авиабилета из москвы в бельбек http://atromitosmet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=249826 как улететь сегодня самолетом иркутск барнаул стоимость билета http://www.galaandassociates.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=60451 стоимость авиабилетов г сургут краснодар агентство воздушных сообщений http://www.rioneportamarina.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=684566 стоимость авиабилета инвалиду 2 группы в махачкале http://www.tagsorrento.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=495341

цена авиабилета оренбург баку сравнить цены билетов на самолет из москвы до новосибирска стоимость авиабилеты на тенерифе дешевые авиабилеты из дублина в москву черногория авиабилет внуково до скольки лет есть скидка на авиабилеты y билет на самолет тольятти стоимость авиабилета из харькова в москву дешевые авиабилеты в мае расписание и стоимость авиабилетов симферополь москва

цена на авиабилет екатеринбург мальдивы http://lapenavigevano.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7488 где y авиабилет хабаровск москва без сборов http://inkultura.com/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25732 y авиабилет прага http://www.cercosaceramica.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1886601 дешевые авиабилеты до бирмингем lang ru http://zenkutu.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=262983 дешевые авиабилеты москва шанхай http://www.progettopaeseeau-oman.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1993817&amp;lang=it

где купить дешевые билеты на самолет форум волгоград авиабилеты цены и расписание вылетов пижон магазин владивосток цены на авиабилеты дешевые билеты на самолет москва адлер сочи стоимость авиабилета до греции в гривнах

uninstall a service in windows

(Brandoneruct, 2018.07.21 06:50)

realtek high definition audio driver windows 7 update windows 2000 updates wont install windows 8 update patch dbghelp.dll windows 2000 server pack updates windows 7 rocksmith windows xp support windows xp killbits update download and install the windows update agent update monitor driver windows 8 usb drivers windows vista updates bloquear windows update con squid genuine windows update xp nvidia geforce 9500 gt driver update windows 7 windows update blijft maar zoeken dvd support for windows

windows server 2003 r2 automatic updates <a href=http://software-windows.com/windows-2000-updates-are-saved-to/16812-2018-05-02.php>windows 7 update freezes during installation</a> microsoft internet explorer 6 end of support <a href=http://tools-windows.com/allow-users-to-install-windows-updates/2677-2016-07-23.php>windows update troubleshooter</a> windows ie update download <a href=http://tools-windows.com/allow-users-to-install-windows-updates/2733-2016-07-27.php>video driver update windows 7 64 bit</a> windows update same update over and over xp <a href=http://supporterwindows.com/uninstall-service-pack-2-windows-xp/19960-2018-10-05.php>windows update logs wsus</a> computer not installing windows updates <a href=http://help-windows.com/telecharger-downloadhelper-gratuit-pour-windows-7/8253-2017-05-19.php>command line windows updates list</a>

nsis install service on windows 7 windows 8.1 update password problem microsoft project support tasks windows update drivers catalog reinstall windows bootloader linux windows xp software updates fail microsoft oracle odbc driver support uninstall and reinstall windows xp sp3 windows server update 10032 unable to install windows vista service pack 2

erase hard disk reinstall windows xp <a href=http://support-windows.com/delete-windows-update-log-file/7648-2017-05-05.php>windows xp genuine key update tool</a> windows xp business computer reinstall <a href=http://assistwindows.com/windows-7-defender-update-download/2416-2016-07-21.php>updates for video card drivers windows 7</a> does windows media player support rmvb <a href=http://assistwindows.com/20-optional-windows-81-updates/14529-2018-03-19.php>checkpoint products support for windows 7</a> windows update no internet connection 2013 <a href=http://assist-windows.com/windows-xp-2-updates-download/13493-2018-01-06.php>how to update wireless card driver windows xp</a> windows dvd maker windows 7 supported file types <a href=http://software-windows.com/cannot-download-windows-update-agent/17736-2018-06-06.php>download latest windows vista updates</a>

help windows defender not working windows dhcp dynamic dns updates twain support windows 8 hard disk partition style supported by windows server 2008 creative driver update creative audigy audio processor wdm windows 7

Плитка Italon

(WillardDaync, 2018.07.21 02:45)

Плитка Italon
Перейти https://vplitka.com/catalog/plitka/rossiyskaya-plitka/italon/

уборка офисов после ремонта

(Deweytaite, 2018.07.20 04:31)

<a href=http://elnewton.org/><img src="http://elnewton.org/uborka-kvartiry.png"></a>

Формирование чистоты в офисе является формирование удобства и порядка. К тому же, правильно подобрать средства для мойки , которые способны быстро очистить предметы в офисе. Сначало нужно выбрать клининговую компанию, зайти на сайт сделать заказ и выбрать услугу.

<b>уборка квартир после переезда</b>

Клининговая по уборке в квартире <a href=http://elnewton.org/>http://elnewton.org/</a> рекомендует не тратить время на уборку и хочет взглянуть на ваш офис чтобы оценить и рассчитать цену на услуги мойки. У нас есть все необходимые средства категории премиум для быстрой мойки пола. У любого компании по уборке присутствуют личные особенности, которые легко распознать – работа выпоняется точно в срок, уникальные технологии убокри. Обширное многообразие услуг, издавна вошли в стереотипы привычного и однотипного, позволяет выбрать на уникальную уборку помещения, независимо от ее габаритов. Если сравнить клининговые компании, то можно найти несколько существенных различий. Компания «Чистюля» <a href=http://chistyulya.com/>http://chistyulya.com/</a> полагается на потребности своих заказчиков и всегда стремится убрать максимально качественно в квартире.

Revolutional package XRumer 16.0 + XEvil 4.0 break ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3

(ShaylaExeni, 2018.07.17 08:16)

Perfect update of captcha breaking package "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha recognition of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

FREE DEMO AVAILABLE!

Good luck ;)


http://XEvil.net/

ремонт дверей

(JamesBup, 2018.07.14 16:27)

Очень часто когда мы видим какие то неполадки в нашем жилье, сразу портится настроение и становится не много не по себе. Кто то из нас пытается сделать ремонт и починить все самостоятельно, но практичные люди всегда ищут проффесионалов, которые сделают все качественно и быстро. Последний вариант поможет сэкономить ваше время, нервы и даже деньги. Если к примеру ремонтируя что то сами вы ошибетесь, самим же придеться и переделывать. А это уже получается что платить нужно дважды, дважды тратить время и конечно кучу нервов.
Не теряйте время, а заходите сразу на сайт remont-okna-servis.ru. Этот портал предоставит вам услуги профессионалов, которые в кратчайшие сроки могут провести ремонт окон в Краснодаре.
Плюсы работы с профессионалами своего дела
При выборе данной компании, вы всегда в конце работ насладитесь сто процентным результатом. Среди плюсов можно отметить:

- сотрудники компании берутся за работу с окнами любой сложности;
- совершенно бесплатно представитель компании приедет к заказчику и проведет диагностику проблем;
- ремонт начнется сразу же, то есть в тот же день, когда клиент сделает заявку;
- на выполненный ремонт предоставляется гарантия 6 месяцев.

За время работы, наша компания зарекомендовала себя с отличной стороны, об этом могут сказать более трех тысяч наших клиентов. Каждый сотрудник – профессионал своего дела, что подтверждается высокой работоспособностью и количеством выполненных заказов. Так, каждый уже имеет в своем арсенале свыше 800 оказанных услуг по ремонту.
Фирма осуществляет ремонт окон, цена по крайне демократичным ценам, которые доступны абсолютно всем слоям населения.
К каждому клиенту в компании индивидуальный подход, постоянно действуют рекламные акции и скидки. Участвуя в них вы можете получить скидку до десяти процентов. По мимо этого при заказе можно получить приятные бонусы.
Оказываемые услуги
Компания набирает обороты и старается предоставлять различные новинки, идти в ногу со временем. Среди основных услуг:

- Регулировка, утепление, что поможет устранить сквозняки, а также избавит от конденсата, и на окнах не будет промерзания.
- Установка москитной сетки.
- Ремонт фурнитуры.
- Замена ручек и комплектующих.

О качественном выполнении каждой услуги свидетельствует множество позитивных отзывов и постоянный рост количества клиентов. Специалисты в короткие сроки смогут восстановить геометрию окна или дверей и вам не придется покупать новую конструкцию. Лопнувшее стекло меняется очень быстро с максимальным качеством работ.
Также специалисты компании осуществляют и ремонт дверей. Профессионалы делают регулировку конструкции, а также производят замену неисправных элементов.
На сайте можно ознакомиться с наиболее частыми причинами поломки дверей и тем, что можно сделать в такой ситуации. Если к примеру, ручка окна или двери поворачивается с усилием, это говорит о том что необходима смазка и регулировка всей конструкции. Проведение данных мероприятий займет считанные минуты, а эффект будет моментальным. На ремонт дверей компания предоставляет гарантию сроком на один год. По мимо всего прочего в перечне услуг компании есть модернизация дверей, установка москитной сетки и прочие приятные полезности.
Что нужно для оформления заказа
На портале вы всегда можете ознакомиться с нашими работами, которые представлены в виде качественных фотографий отображающих все этапы работ.
Вы просто звоните по номерам, указанным на сайте или оставляете заявку. С вами свяжется представитель компании и оговорит время, когда будет удобно совершить выезд. Компания ориентируется на то, что в течение часа после заказа специалист уже может приступать к работе.
Экономьте свое время, не углубляйтесь в поиски. Приходите на наш портал,знакомьтесь с перечнем услуг и ждите специалиста который все починит в самые кратчайшие сроки с максимальным качеством предосталяемых работ.
Перейти на сайт <a href=https://remont-okna-servis.ru/remont-plastik-dverej.php>ремонт дверей</a>

afeyrc

(igpjub, 2018.07.14 04:50)

<a href=http://propecial.com>safest place to buy propecia online</a>
propecia over the counter uk http://propecial.com

Сантехника от производителя

(RobertmiC, 2018.07.13 23:12)

Сантехника от производителя <a href=http://stelavis.by/shop>Сантехника от производителя</a>

brunette takes it in the ass for hot jizz

(NigTeetryteeri, 2018.07.13 02:13)

tamil girl getting fucked
<img src="http://screenshots.anysex.com/videos_screenshots/14000/14209/preview.mp4.jpg"> thai forced flora
masturbazione figa
videoporno hannah montana
pk school sex com
free penis boy sexx
pornostar pick amatoriale
tubx porno bunga
london old girls xxx movies
adorable asian katsuni pleasures alec in pov
freebangla mother sex story
scoperta mentre chiava
brutalpornogratis wives force husband masturbate
amateur sex ocean being peep
indian desi habe sex
les ben sex mom
dicke frau sexy catfight
world xxx sexefree vid
women mastbait bathroom
dual porno video clip

Just want to say Hi.

(Odell, 2018.07.12 23:35)

Получить кредит на карту Https://www.0342.Ua/list/157240

pytpbvo

(jtcnxe, 2018.07.12 20:34)

<a href=http://canada-pharmaci.com>cialis bph</a>
brand name cialis online http://canada-pharmaci.com

просеиватели муки в Подпорожье

(Williamfub, 2018.07.12 16:25)

СТЕЛЛАЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ в Ижевс Хлебопекарное оборудование в Подрезковская 1-я улица Машина тестомесильная в Запрудня пекарного оборудования в Заокский СТЕЛЛАЖНЫЕ ТЕЛЕЖКИ в Каховка улица обурудование для хлебопечки в Голицын Дежа 80л в Ихайлов Шкаф ферментационный в Кировгра просеиватель муки в Георгиевское РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ в Котельниково просеиватели муки в Хтубинск тестоотделители в Новочеркасск хлебопечь витесс пекарного оборудования в Вейделевка тестоотделители в Юго-Запада 38-й квартал

КОНТЕЙНЕРЫ для хлеба в Актаныш <a href=http://magazin-xlebo.ru/hlebopechka-v-holzunova-pereulok/3636-2016-10-04.php>КОНДИТЕРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ в Лянтор</a> Миксеры Л4-ШВМ в Ербент <a href=http://megaxlebo.ru/pekarnogo-oborudovaniya-v-lubyanskiy-proezd/14111-2018-03-01.php>КОНТЕЙНЕРЫ для хлеба в Батырево</a> пекарного оборудования в Осино-Петровский <a href=http://xlebo24.ru/dozatori-vodi-dlya-pekaren-v-perm/13977-2018-02-15.php>все для пекарни в Пасск-Рязанский</a> испечь цельнозерновой хлеб на опаре <a href=http://xlebodom.ru/mini-pekarni-v-odesse/7144-2017-04-06.php>Ротационные печи в Плещеева улица</a> машины тестомесильные в Кингесепп <a href=http://xlebo-expert.ru/dezha-120l-v-marinoy-roshi-2-y-proezd/10372-2017-08-16.php>хлебопекарная печь в Новошахтинск</a>

оборудование для пекарни в Хорошевского Серебряного Бора 3-я линия хлебопекарная печь в Нагорск РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ в Старая Полтавка тестоотделители в Грекова улица РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ в Новомосковс тестомесильные машины в Дурова улица Печь хлебопекарная в Лександров Миксеры Л4-ШВМ в Кисловский Большой переулок Печь хлебопекарная в Воловья улица Хлебопекарное оборудование в Ула

Шкаф ферментационный в Нововороне <a href=http://xlebo.ru/nazvanie-i-logotip-pekarni/20226-2018-10-05.php>кондитерское оборудование в барнауле</a> оборудование для пекарни в Валуйк <a href=http://equipmentportal.ru/oburudovanie-dlya-hlebopechki-v-ishkin/16373-2018-04-28.php>пекарного оборудования в Косиха</a> тестомесильные машины в Калинино <a href=http://equipmentrus.ru/operatsionniy-plan-hlebopekarni/1410-2016-05-14.php>тестомесильные машины в Кашир</a> просеиватели муки в Амень-На-Оби <a href=http://magazin-xlebo.ru/konteyneri-dlya-hleba-v-dudink/14828-2018-04-14.php>обурудование для хлебопечки в Адринск</a> РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ в Ярославское <a href=http://xlebomaster.ru/frantsuzskie-konditerskie-pekarni-v-astane/12073-2017-11-17.php>КОНДИТЕРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ в Умба</a>

Дежа 80л в Зеленый переулок тестоотделители в Имлянск Хлебопекарное оборудование в Саввинский Малый переулок Хлебопечка в Алнаши РАССТОЕЧНЫЕ ШКАФЫ в Золотухино

проститутки новосибирска

(fei.girls-nsk.mobi, 2018.07.12 14:52)

fei.girls-nsk.mobi - проститутки новосибирска на сайте Girls-Nsk
fei.girls-nsk.mobi/individuals/ - индивидуалки новосибирска на сайте Girls-Nsk


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Következő »