Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mindenféle angol idézet magyar forditással:)

2008.09.25

Love is like water: you can fall into it, you can drown in it.. but you can't live without it
~ A szerelem olyan, mint a víz. Beleeshetsz, akár bele is fulladhatsz.. mégsem tudsz élni nélküle! :)


He caught my glance & smiled back. Does he know he caught my heart as well? :)
~ Elkapta a pillantásomat és visszamosolygott.. de vajon tudja hogy a szívemet is megkapta ezzel?

Meeting you was my fate, becoming your friend was my choice, but falling in love with you was without my control
~ Találkozni veled - ez volt a sorsom, a barátoddá válni - ez a döntésem volt, de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlott

Everytime people ask me: " are you two going out ? "
... you don't realize how painful it's to reply " no, we're just friends "
~ Ahányszor az emberek megkérdezik: " ti ketten jártok? "
el sem tudod képzelni, milyen fájdalmas azt mondani " nem, csak barátok vagyunk


We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it :)
~ Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert :)

It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget...
~ Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!

Love is like an earthquake: unpredictable; a little bit scary; but when the hard part is over, you realize how truly lucky you are!

~ A szerelem olyan, mint egy földrengés: kiszámíthatatlan, kissé ijesztő, de mikor már túl vagy a nehezén, rájössz hogy mennyire szerencsés is vagy :)

Love is only a chapter in a guy's life but to a girl, it's the whole book :)
~ A szerelem csak egy fejezet a fiú életében, de a lány számára ez az

egész könyv ..

It's amazing how much pain you have caused me.
What's even more amazing is that i still love you anyway ..
~ Hihetetlen, hogy mennyi fájdalmat okoztál már nekem, de az még inkább hihetetlen, hogy még így is szeretlek téged..

I don't understand why your heart doesn't do what your mind tells it to
~ Nem értem hogy a szíved miért nem azt teszi, amit az eszed súg neki

To the world you are just 1 person, but to one person you can mean the whole world :)
~ Te a világnak csak egy ember vagy, de valakinek te jelentheted az egész világot!

If you were a tear in my eye, i would never cry for fear of losing you!
~ 'Ha könnycsepp lennél a szememben, sohasem sírnék, nehogy elveszítselek' ..

I never felt the feeling that i'm feeling now that i don't hear your voice, what i wouldn't give to have you lying by my side
~ Sose éreztem ezt, amit most, hogy nem hallom a hangod, mit meg nem adnék hogy itt legyél mellettem

Love me for who I am now & not what i was!
~ Azért szeress, amilyen most vagyok és ne azért, amilyen voltam...

Never leave someone you love for a person you like, because he will leave you for a person he loves!
~ Soha ne hagyj el olyat, akibe szerelmes vagy, olyanért aki tetszik neked, mert aki tetszik neked, az majd elhagy olyanért, akibe szerelmes!

I don't have to try to be happy when i'm with you ... it just happens :)
~ Amikor veled vagyok nem kell azon fáradoznom h boldog legyek .. mert az vagyok :)

A girl & a guy .. can be just friends. But at one point they will fall for each other ... maybe temporarily. maybe at the wrong time or maybe too late. but maybe forever ...
~ Egy lány & egy fiú ... lehetnek "csak barátok". De egyszer egymásba is szerethetnek ... talán csak ideiglenesen. talán rosszkor vagy túl későn.de talán örökre ...


Distance never separates 2 hearts that really love each other :)
~ A távolság sosem választ el két szivet hogyha igazán szeretik egymást :)

Whenever i start feeling sad because I miss you, I remind myself how lucky I am to have you :)
~ Akármikor, mikor szomorú leszek azért, mert hiányzol, emlékeztetem magam arra hogy mekkora szerencsém van azért, hogy vagy nekem :)


Nobody will loves you more than I do.
~ Senki nem fog jobban szeretni nálam

It's funny how someone can break your heart BUT you can still love them with all the little pieces....
~ Vicces, hogy valaki mennyire össze tudja törni a szivedet,de te ennek ellenére még mindig szereted azokkal az apró darabokkal....

There’s something about you, my heart has been searching for...
~ Van benned valami, amit mindig keresett a szívem...

The hardest thing in love is falling out...
~A legnehezebb dolog a szerelemben az, ha ki kell szeretned valakiből. :(

Never again will my tears fall for you...
~Soha többé nem fogok könnyeket ejteni miattad...

A true friend sees your tears and fixes your hart
~Egy igaz barát látja a könnyeidet, és meggyógyítja a szívedet.

The real reason I'm over you is because now I see who you really are...
~Az igazi ok, az, hogy azért vagyok túl rajtad,mert most látom csak hogy ki is vagy valójában...

Sometimes when I say "oh I'm fine", I want someone to look into my eyes and say:"tell the truth!"
~Néha mikor azt mondom "Jól vagyok", azt akarom, hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt:"mondd az igazat!"

 

I forgive, but I never forget!
~Megbocsátok, de sosem felejtek!

 In dance there are no rules. If you're feeling the music, you can't go wrong! / Jamie King :)
~ A táncban nincsenek szabályok. Ha igazán érzed a zenét, nem csinálhatod rosszul :)

 

If a man doesn't remember his past, he has no future...
~ Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem ...

 

Memories seem like so long ago, the TiME always kills the Pain ...
~ Az emlékek olyan régieknek tűnnek ... az idő mindig megöli a fájdalmat ...


Someday, somehow, Our 2 worlds will be 1 again
~ Valamikor, valahogy, a két világunk újra eggyé válik majd...

 
Baby, you gotta belive me when I say I'm lost without you!
~ Hinned kell nekem, mikor azt mondom: elveszett vagyok nélküled ...

I have tried so not to give in
I have said to myself this affair never gonna go somewhere ..
~ Próbáltam nem beadni a derekamat,Mondogattam magamnak, hogy ez a viszony nem vezet sehová =(

 

I'm not like this and I won't be like that. If I were like this or that I wouldn't be what I am.
~ Nem vagyok ilyen és nem leszek olyan. Ha ilyen vagy olyan lennék, már nem lennék az ami vagyok.

 

You get up and paint a smile on your face, this is a part of your daily costume
~ Felkelsz, és az arcodra egy mosolyt festesz, hisz ez is kell a mindennapos jelmezedhez ..

 

Close your eyes, make a wish and blow out the candle-light ...
~ Csukd be a szemed, kívánj valamit, és fújd el a gyertyát ..

 

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!

 

I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...
~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ... ;(

 

I could stay awake just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
I could stay lost in this moment forever ...
~ Ébren maradnék, csak hogy halljam, ahogy lélegzel,
Nézni ahogy mosolyogsz, miközben alszol,
El tudnék veszni ebben a pillanatban, örökre ...

 

Friendship often ends in love, but love in friendship never..
~ A barátság gyakran végződik szerelemmel, de a szerelem barátsággal soha..

 

Everything i know about breaking hearts i learned from you...
~ Tőled tanultam mindent, amit az összetört szívekről tudok.

 

I need a bottle, I need some pills.
I need a friend, a shoulder to cry on,
a friend to depend on when life gets rough / Papa Roach /
~ Kell nekem egy üveg, kell néhány tabletta
Kell egy barát, egy váll, amin sírhatok,
egy barát akire számíthatok, mikor véget ér az élet


To see a World in a grain of sand
and a Heaven in a wild flower,
Eternity in an hour
and hold Infinity in the palm of your hand! / William Blake /
~ Egy homokszemben lásd meg a világot,
egy vadvirágban a fénylő eget,
egy órában az örökkévalóságot,
s tartsd a tenyeredben a végtelent!

 

Be the change you want to see in the world! /Exupéry/
~ Te magad légy a változás amit látni szeretnél a világban!

 

Life isn't measured by the number of breaths we take,
but by the moments that take our breath away
~ Életünket nem a lélegzetvételeink száma határozza meg,
hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzetünk
^^

 

When the doors of perception are cleansed,
things will appear as they are: infinite ... / Jim Morrison /
~ Ha az érzékelés ajtai megtisztulnának,
a dolgokat úgy látnánk, amilyenek valójában: végtelennek...

 

When our eyes meet this feeling inside me is more than I can take :)
~ Amikor a tekintetünk találkozik ez az érzés bennem több, mint amit el tudok viselni.

 

Love is like a roller coaster: you're scared to get on but when it's over you're screaming: let's go again! =)
~ A szerelem olyan, mint a hullámvasút; először félsz felülni rá, de mikor vége, azt kiáltod: menjünk még egyszer :)
 

 

Don’t want to close my eyes
I don’t want to fall asleep
Cause I don’t want to miss a thing!
~ Nem akarom lehunyni a szemem,
Nem akarok elaludni,
Mert nem akarok semmiről se lemaradni!I'm not a perfect person, there's many thing I wish I didn't do ...~ Nem vagyok tökéletes ember, sok dolog van, amit bár ne tettem volna meg ...
 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Plaiche

(greawl, 2018.07.10 09:31)

[url=http://minowi.com/]minowi.com[/url]

erqkha

(vlphuk, 2018.07.10 08:01)

<a href=http://levitranew.com>levitra 20mg price</a>
combinar cialis y levitra
levitra glaucoma http://levitranew.com

скачать порно torrent

(Charlescat, 2018.07.10 07:45)

торрент порно онлайн [url=http://videoporno101.net/ ]скачать порно torrent[/url]

Таблетки для похудения Редуслим в Дзержинском

(Stanleyguexy, 2018.07.10 04:42)

Таблетки для похудения Редуслим в Дзержинском http://dzerzhinskij.redu-slim.su/

Humancoin

(Robertpayom, 2018.07.09 22:45)

Humancoin is the new e-commerce cryptocurrency fuelled by the Proof of Charity mining protocol. Presale started! 50% bonus! [url=https://www.linkedin.com/company/humancoin-net/]https://www.linkedin.com/company/humancoin-net/[/url]

buy viagra usa

(mlqptt, 2018.07.07 02:23)

<a href=http://viagrasy.com>viagra on sale in usa</a>
viagra generico senza ricetta medica http://viagrasy.com

cplplo

(yyjqgh, 2018.07.06 21:42)

<a href=http://canadian-pharman.com>viagra online prescription</a>
order canadian viagra online http://canadian-pharman.com

полезные и вредные воздействия микроорганизмов на пищевые продукты

(PeterDom, 2018.07.05 08:34)

Обязательное иск в пище заключается не лишь во вкусе, однако и в полезности. И не завсегда все то, что вызывает аппетит довольно приносить нам здоровье.

Всетаки, не стоит исчислять, сколько вся полезная яство не вкусная. Навыворот, в нашем перечне собраны такие продукты, которые считаются лакомством и являются одними из самых необходимых чтобы организма.

Около этом правильное кошт должен строиться лишь на здоровых продуктов, тем самым избавляя устройство через вредных веществ, жиров, шлаков и т. п.

Пред тем, сиречь перейдем к обзору полезных ради здоровья продуктов, должен напомнить, который в обычном рационе человека должны иметься фрукты, овощи, ягоды, орехи, мясные и молочные продукты, различные крупы.

То есть грешно ограничивать частный порция исключительно теми продуктами, которые перечислены ниже. При этом старайтесь употреблять их регулярно.
Перейти на сайт полезные и вредные воздействия микроорганизмов на пищевые продукты http://polezzno.com

brand name cialis online

(sqvflo, 2018.07.02 06:05)

[url=http://canadian-pharmasy.com]can i buy cialis over the counter[/url]
cialis super active http://canadian-pharmasy.com

qzyspc

(okueur, 2018.06.30 14:42)

[url=http://canadian-pharmacyon.com]otc viagra[/url]
viagra generico masticabile http://canadian-pharmacyon.com

Памятник фигурный "Цветок" №24 - Памятники из гранита

(JeffreyVob, 2018.06.28 08:46)

Перейти на сайт Памятник фигурный "Цветок" №24 - Памятники из гранита http://www.dariocromas.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=490600

cgkxlc

(tsfhch, 2018.06.27 15:12)

[url=http://canadian-pharmacyc.com]buy viagra uk[/url]
comprare viagra online italia http://canadian-pharmacyc.com

uezrmp

(gcdusz, 2018.06.26 09:25)

[url=http://canadian-pharman.com]cheap viagra[/url]
viagra in the usa
can i buy generic viagra online http://canadian-pharman.com

Серебряная пряжка чтобы ремня

(Danielarids, 2018.06.25 14:39)

Такой знаменитый в последнее период принадлежность, будто ремень, – отличительный элемент гардероба, причем, чистый женского, так и мужского. Ремни уже сыздавна перестали выполнять исключительно практичную занятие, то уписывать, поддерживать брюки: сегодня сей принадлежность несет и эстетическую нагрузку и, более того, помогает представителям сильного и слабого пола создать законченный образ.
В этом разделе нашего интернет-магазина сумок и аксессуаров SumkaVip причина изделия представлены в широком ценовом диапазоне. Многообразие предлагаемых моделей позволит подобрать обстановка словно к одежде в классическом стиле, так и под джинсы. Особенность первых – небольшая ширина и строгая, без излишеств, пряжка. Вторые отличаются разнообразным декором, экстравагантностью и широким использованием дополнительных деталей.
Покупая [url=http://siteownersforums.com/showthread.php?p=1075687#post1075687]ремень ради джинсов[/url] покупать элитный ремень ради джинс[/url] из натуральной кожи, представителям сильной половины следует учитывать последние модные тенденции и руководствоваться собственным вкусом. По словам дизайнеров, выбирая кожаное препарат для мужского костюма, лучше отдать достоинство строгим и не больно броским моделям, ведь в данном случае ремень является второстепенным элементом гардероба. В гардеробе каждого мужчины должно лежать несколько классических ремней и столько же – предназначенных для более свободного стиля в одежде.

контекстная реклама в системе begun и google

(GeorgegaW, 2018.06.25 13:44)

удалить реклама сайта рекламное агентство будет рекламировать строительство подать рекламу в казани на огнетушители продажу аналог яндекс директ и гугл поставить оплачиваемую рекламу для своего сайта яндекс директ как это работает видео реклама для сайта турагентства пример реклама гугл хром антон гончаров определение контекстная диаграмма реклама через газету товаров торговых центров маркетинговая стратегия в соц сети интернет pr и контекстная интернет реклама исследования рынка как правильно рекламировать товар во время кейс доставка цветов яндекс директ бесплатная реклама на украинских сайтах

новогодняя реклама товаров [url=http://myprovector.ru/zakazat-reklamu-na-bligfange-v-ekaterinburge/12899-2017-12-08.php]подбор ключевых слов для сайта в сервисе google adwords[/url] как рекламировать планировку квартиры [url=http://truthpromo.ru/sbor-klyuchevih-slov-dlya-yandeks-direkt-konkretika/16228-2018-04-26.php]реклама кафе интернете[/url] реклама яндекс почему я такая дура [url=http://amazing-context.ru/smeshnaya-reklama-o-tovarah-dlya-detey/18138-2018-07-09.php]маркетинг поисковое продвижение сайта в туле[/url] внешняя и внутренняя реклама в интернете [url=http://anger-promo.ru/udalit-yandeks-direkt-android/11191-2017-08-19.php]reklama w google adwords cennik[/url] мобильная реклама гугл [url=http://contexttrade.ru/joomla-yandeks-direkt/4276-2016-10-08.php]флайт интернет реклама[/url]

секреты контекстная реклама в яндекс.директ adwords-google какая величина определяет позицию объявления в google adwords что дает промокод яндекс директ товарна реклама реклама на какой нить товаров заказать рекламу рас настройка шрифта рекламы гугл адсенс в браузере яндекс выскакивает реклама как убрать входит ли реклама в цену товара

что делать если в гугл хром реклама [url=http://contextfly.ru/google-adwords-start/16248-2018-03-27.php]в яндексе детская познавательная реклама видео[/url] рекламировать косметический салон [url=http://myprovector.ru/kontekstnaya-reklama-ufa/19537-2018-08-27.php]реклама ролик детские товары[/url] pts и реклама гугл [url=http://wowcontext24.ru/kak-podat-reklamu-tekstilnie-izdeliya/15697-2018-04-04.php]сайт юкоз реклама яндекс[/url] google adwords видеокурс 2015 [url=http://myprovector.ru/skachat-reklama-v-sisteme-effektivnogo-prodvizheniya-tovara/3671-2016-08-24.php]как рекламировать ресторан на новыйгод[/url] реклама на сайтах создание баннеров уроки [url=http://firstcon.ru/yandeks-direkt-kolichestvo-simvolov/14885-2018-02-12.php]как рекламировать группу в фейсбук[/url]

контекстная диаграмма на примере мониторинга состояния систем здания маркетинговое исследование посетителей ресторанов бесплатно интернет реклама гостиничных услуг инфографика яндекс директ статьи недостатки контекстная реклама

Справки в лагерь где взять

(Shawncit, 2018.06.24 01:19)

водительская медицинская справка для гаи срок действия медицинская справка 025 ю медицинская справка форма на английском медицинская справка о переводе на легкий труд нейрохирургия военно-медицинская академия в санкт-петербурге консультация медицинская справка в гибдд без посещения диспансеров водительская медицинская справка для то что нужно чтобы продлить водительские права медицинская справка сколько стоит медицинская справка для водителей медицинская справка для получения прав после лишения 2014 в каком случае нужна медицинская справка водителю медицинская справка на академический от санкт-петербургская медицинская академия последипломного образования, институт глубоких м ооо восточная медицинская компания санкт-петербург медицинская справка для спорта васильевский остров

медицинская справка 86 формы [url=http://bolnlistnadom.ru/meditsinskaya-spravka-dlya-voditelskogo-udostovereniya-s-zaklyucheniem-psihologa/10233-2018-06-29.php]на сколько лет выдается медицинская справка для водителей пассажирских перевозок[/url] скачать медицинская справка бланк [url=http://newspravka.lagerspravkatut.ru/spravki-v-lagermetro-admiralteyskaya/5553-2017-07-14.php]медицинская справка формы 001 гсу[/url] медицинская справка в гибдд в одном окне [url=http://med.bolnichniilissst.ru/meditsinskaya-spravka-forma-001-gsu-blank-skachat/9844-2018-07-26.php]медицинская справка для водительского удостоверения 2015 цена[/url] медицинская комиссия на водительские права в санкт-петербурге [url=http://spravftiziatrdom.ru/meditsinskaya-spravka-forma-286-blank-spravki-286/3523-2017-02-16.php]медицинская справка в гибдд бесплатно[/url] медицинская справка для гаи стоимость в видном [url=http://flyurografspravk.ru/meditsinskaya-spravka-kategorii-a/6657-2017-10-04.php]сертификат о профилактических прививках форма 156/у-93 метро Нарвская[/url]

санкт-петербургский колледж военно-медицинская академия им.кирова медицинская справка на права в перми водительская медицинская справка в районе преображенское медицинская справка на техосмотр нижний новгород медицинская справка для гаи нового образца домодедовская санкт петербургская государственная педиатрическая медицинская академия отзывы медицинская справка медсправка для бассейна медицинская кровать б/у в санкт петербурге медицинская ординатура в санкт-петербурге медицинская академия им мечникова санкт-петербург

медицинская справка для записи на секцию [url=http://bolnlistnadom.ru/sankt-peterburgskaya-gosudarstvennaya-pediatricheskaya-meditsinskaya-akademiya-roszdrava/453-2016-01-23.php]медицинская справка права саратов[/url] государственная педиатрическая медицинская академия санкт петербург [url=http://uchebalistdom.ru/meditsinskaya-spravka-formi-046-1-v-tomske/2807-2016-11-19.php]Справка по форме 086 у с доставкой[/url] медицинская справка при приеме на работу избавляет от ответственности работодателя [url=http://flyurografspravk.ru/detskaya-meditsinskaya-spravka-zanyatie-sportom/7163-2017-11-14.php]водительская медицинская справка м.павелецкая[/url] водительская медицинская справка калининград [url=http://krovspravka.ru/meditsinskaya-spravka-dlya-polucheniya-prav-reutov/10735-2018-09-05.php]медицинская справка формы №14[/url] медицинская справка для водительского удостоверения москва купить [url=http://medcenter.uchebalistdom.ru/spravka-meditsinskaya-gossluzhba-komisiya/2371-2016-09-29.php]медицинская справка в бассейн недорого[/url]

такой документ как водительская медицинская справка оригинальная водительская медицинская справка фото медицинская справка официально медицинская клиника отто в санкт-петербурге медицинская справка для занятий спортом бланк скачать

мягкая мебель в кредит киев

(Robertvex, 2018.06.23 19:52)

диваны под заказ в киеве https://sofimebel.kiev.ua/myagkie-kushetki-na-zakaz/ калина мягкая мебель киев

9js228ea

(Bretttrich, 2018.06.23 13:43)

wh0cd237675 <a href=http://buyzithromax.us.com/>buy zithromax</a>

interior сухая химчистка c щеткой 0.4

(JustinNaF, 2018.06.23 07:12)

оборудование химчистка цена Химчистка кресла вызвать в Площадь Соловецких Юнг Химчистка ковров домой в Сходненская улица химчистка пледа октябрьское поле Химчистка пуфиков онлайн в Южная улица (деревня Лаптево) Химчистка автомобиля на дом в Строгинский мост химчистка ковролина яхта евросервис украшения домашняя химчистка химчистка мебели в москве химчистка преображенская площадь петербурга химчистка магазин большевичка ул, летчика бабушкина москва Химчистка мягкой мебели вызвать в Солнечная улица (деревня Страдань) химчистка ковров волгоград чисто плюс отзывы Химчистка пуфиков вызвать в Софийская улица (город Троицк) Химчистка уголка вызвать в Старофилинская улица

Химчистка авто вызвать в 9-я Чоботовская аллея [url=http://sssklean.ru/himchistka-na-chmz-v-chelyabinske/19745-2018-08-26.php]тема химчистка салона авто[/url] Химчистка сидений с выездом в Фруктовая улица [url=http://gggklean.ru/himchistka-matrasov-zakazat-v-svetlogorskiy-proezd/18330-2018-08-06.php]Химчистка кресла заказать в Холмогорская улица[/url] химчистка на молодогвардейской челябинск [url=http://sssklean.ru/himchistka-myagkoy-mebeli-s-viezdom-v-4-y-setunskiy-proezd/7474-2017-03-27.php]Химчистка одежды заказать в Улица Авиаконструктора Сухого[/url] Химчистка мягкой мебели вызвать в Серпуховский переулок [url=http://gosccclean.ru/himchistka-shtor-na-dom-v-ulitsa-hromova/15432-2018-02-26.php]Химчистка кресла на дом в Цветочная улица (деревня Белоусово)[/url] химчистка на новороссийской краснодар [url=http://sssklean.ru/himchistka-v-dome-vizvat-v-severyaninskiy-proezd/20219-2018-09-12.php]Химчистка матрасов с выездом в Улица Адмирала Лазарева[/url]

стирка, химчистка спецодежды химчистка ковров в кемерово цены Химчистка авто домой в лесные поляны Химчистка ковров домой в Светлый проезд Химчистка авто домой в Титовский проезд химчистка ковров москва цао Химчистка авто вызвать в Улица Связистов г.кропоткин.химчистка фабрика-химчистка 2 химчистка салона.сеть автосервисов

химчистка премиум-юг [url=http://gstklean.ru/himchistka-pufikov-zakazat-v-skakovaya-ulitsa/1203-2016-03-31.php]Химчистка уголка домой в 1-я Аэропортовская улица[/url] Химчистка уголка домой в Университетская площадь [url=http://sssclin.ru/himchistka-tts-cheremushki/11468-2017-09-05.php]глада стираева, химчистка[/url] химчистка курток в казани цены [url=http://gstklin.ru/himchistka-kovrov-v-zhodino-na-domu/18169-2018-07-14.php]Химчистка ковролина с выездом в 1-я улица Шелепихи[/url] чистка мягкой мебели на дому в армавире [url=http://gggclean.ru/gde-v-vostochnom-himchistka-v-g-orenburge/11926-2017-10-12.php]Химчистка ковров домой в Академическая площадь (город Троицк)[/url] Химчистка одежды онлайн в 1-й Северный переулок (хутор Брехово) [url=http://gggclean.ru/himchistka-belosnezhka-ussuriysk-otzivi/623-2016-02-06.php]Химчистка автомобиля заказать в Челюскинская улица[/url]

Химчистка кресла на дом Варшавская Химчистка мягкой мебели домой в Большой Афанасьевский переулок Химчистка в доме домой в Школьная улица (поселок Курилово) Химчистка ковров онлайн в Солнечная улица (деревня Горчаково) пункт приема химчистка

Перейти site

(CharlesSox, 2018.06.22 16:02)

[URL=http://123ru.net/moscow/150288777/][IMG]https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/06/55f17e5be3b113ad6b4c9738c645578f.jpg[/IMG][/URL]
Читая комментарии в соцсетях к моим прошлым постам, я поняла, сколько мой блог будет очень очень меняться и расширяться. Задумывался он вовремя [url=https://123ru.net/moscow/150288777/]www[/url] только, как блог о путешествиях, но оказалось, что вам интересны и другие темы, а мне лопать о чем вам рассказать. Поэтому сей место будет посвящен одной из излюбленных тем чтобы всех девочек — теме шоппинга.
В последние годы я выработала привычку обращаться к гардеробу, вдруг к некой инвестиции. Под инвестицией в багаж я понимаю следующее: покупать такую одежду, обувь, обстановка, которые будут «корпеть» на тебя, а не пылиться в шкафу. Вещи должны намереваться, благопоспешествовать нам в создании стиля и около этом беречь свой подобие и актуальность не один год! И только тутто вы будете не ПРОЖИВАТЬ мелочь на шоппинг, а ВКЛАДЫВАТЬ их в платье, какой довольно поклоняться вам долгие годы!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Következő »